reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki2)

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) odstępstwo od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwanego dalej „drewnem”;

2) dokumenty, w które powinno być zaopatrzone drewno wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Do drewna wprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.3)) w załączniku nr 5 w części B w dziale I w ust. 6 w lit. a w tiret pierwsze, drugie i czwarte, jeżeli na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych:

1) miejsce, w którym zostało ono poddane obróbce, lub obiekt, w którym zostało ono poddane zabiegom, o których mowa w pkt 2 lit. a, zostały zatwierdzone do tego celu oraz były nadzorowane przez Krajowe Stowarzyszenie ds. Przetartego Drewna Pozyskanego z Drzew Liściastych (US National Hardwood Lumber Association);

2) drewno to zostało:

a) poddane zabiegowi suszenia komorowego, w wyniku którego uzyskano wilgotność tego drewna poniżej 20% suchej masy, a każda partia drewna, po poddaniu temu zabiegowi, została opatrzona metalowym znakiem zawierającym napis „NHLA-KD” oraz niepowtarzalny numer partii, przez osobę uprawnioną do nadawania takich znaków na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

b) objęte nadzorem obejmującym w szczególności kontrole przed jego wysyłką przez podmiot upoważniony do prowadzenia takiego nadzoru na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

c) zaopatrzone w świadectwo potwierdzające komorowe suszenie, wydane zgodnie ze wzorem określonym w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiającej odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 61).

§ 3.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 listopada 2016 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiającej odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 61).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443, z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660 oraz z 2014 r. poz. 571.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Anisimowicz

prezes PMR Restrukturyzacje

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama