| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa

Na podstawie art. 394 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych na podstawie:

1) art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;

2) art. 324 pkt 1 ustawy – w przypadku cudzoziemca, któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

3) art. 394 ust. 3 ustawy – w przypadku cudzoziemca zatrzymanego, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków określonych w tej decyzji, albo nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w art. 398 ust. 3 ustawy.

2. Wzór karty daktyloskopijnej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca (Dz. U. Nr 186, poz. 1558), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 lipca 2014 r. (poz. 1013)

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA

infoRgrafika

POUCZENIE

* Niewłaściwe skreślić.

** W rubryce należy podać podstawę prawną daktyloskopowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

1) art. 35 ust. 2 – zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,

2) art. 324 pkt 1 – wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

3) art. 394 ust. 3 – zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

– oraz podkreślić ją w POUCZENIU.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »