| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162), zwanej dalej „ustawą”, w następujących częściach budżetu państwa:

1) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 775 000 zł;

2) 30 – Oświata i wychowanie – o kwotę 7 358 000 zł;

3) 46 – Zdrowie – o kwotę 3 385 000 zł.

2. Szczegółowy wykaz zwiększenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych o kwotę 500 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią koszty zakupu materiałów i wyposażenia Centrum Usług Wspólnych.

§ 3.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy w planie finansowym Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA o kwotę 970 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA zawartym w ustawie.

§ 4.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy w planie finansowym Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej o kwotę 70 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią koszty zakupu usług pozostałych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.

§ 5.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 13 do ustawy w planie finansowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 155 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody pozostałe zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawartym w ustawie.

§ 6.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o kwotę 73 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią pozostałe usługi obce w kosztach finansowania ujęte w planie finansowym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawartym w ustawie.

§ 7.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o kwotę 1 618 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody zrealizowane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawartym w ustawie.

§ 8.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży o kwotę 38 500 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży zawartym w ustawie.

§ 9.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy o kwotę 97 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy zawartym w ustawie.

§ 10.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach o kwotę 146 800 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej, na realizację zadań statutowych, zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach zawartym w ustawie.

§ 11.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Drawieńskiego Parku Narodowego z siedzibą w Drawnie o kwotę 72 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Drawieńskiego Parku Narodowego z siedzibą w Drawnie zawartym w ustawie.

§ 12.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Gorczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Porębie Wielkiej o kwotę 29 300 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Gorczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Porębie Wielkiej zawartym w ustawie.

§ 13.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Parku Narodowego Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju o kwotę 15 500 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Parku Narodowego Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju zawartym w ustawie.

§ 14.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Kampinoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Izabelinie o kwotę 17 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Kampinoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Izabelinie zawartym w ustawie.

§ 15.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze o kwotę 22 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze zawartym w ustawie.

§ 16.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie o kwotę 35 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu realizowanego projektu w ramach LIFE+ zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie zawartym w ustawie.

§ 17.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Ojcowskiego Parku Narodowego z siedzibą w Ojcowie o kwotę 100 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Ojcowskiego Parku Narodowego z siedzibą w Ojcowie zawartym w ustawie.

§ 18.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie o kwotę 62 340 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie zawartym w ustawie.

§ 19.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu o kwotę 142 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu zawartym w ustawie.

§ 20.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie o kwotę 60 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie zawartym w ustawie.

§ 21.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Tatrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zakopanem o kwotę 350 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Tatrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zakopanem zawartym w ustawie.

§ 22.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Parku Narodowego „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie o kwotę 6000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Parku Narodowego „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie zawartym w ustawie.

§ 23.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy w planie finansowym Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem o kwotę 70 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej zrealizowane w roku 2014 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem zawartym w ustawie.

§ 24.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 75 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią usługi obce, pozycja D2 planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 25.
1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planów finansowych państwowych instytucji kultury, wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) Muzeum Narodowe w Warszawie – o kwotę 300 000 zł;

2) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – o kwotę 91 000 zł;

3) Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej – o kwotę 345 000 zł;

4) Muzeum Narodowe w Krakowie – o kwotę 399 000 zł;

5) Muzeum Historii Polski w Warszawie – o kwotę 240 000 zł;

6) Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – o kwotę 98 000 zł;

7) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – o kwotę 376 000 zł;

8) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – o kwotę 500 000 zł;

9) Filharmonia Narodowa w Warszawie – o kwotę 654 000 zł;

10) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie – o kwotę 50 000 zł;

11) Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie – o kwotę 191 000 zł;

12) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie – o kwotę 541 000 zł;

13) Biblioteka Narodowa w Warszawie – o kwotę 500 000 zł;

14) Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie – o kwotę 80 000 zł;

15) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – o kwotę 55 000 zł;

16) Instytut Książki w Krakowie – o kwotę 20 000 zł;

17) Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie – o kwotę 200 000 zł;

18) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – o kwotę 703 000 zł;

19) Narodowe Centrum Kultury w Warszawie – o kwotę 976 000 zł;

20) Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie – o kwotę 320 000 zł;

21) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – o kwotę 51 000 zł;

22) Filmoteka Narodowa w Warszawie – o kwotę 230 000 zł;

23) Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie – o kwotę 131 000 zł;

24) Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – o kwotę 622 000 zł;

25) Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – o kwotę 170 000 zł;

26) Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie – o kwotę 491 000 zł;

27) Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie – o kwotę 80 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia stanowią koszty realizacji zadań przeznaczone na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące.

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [WYKAZ ZWIĘKSZEŃ WIELKOŚCI WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH W CZĘŚCIACH BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 sierpnia 2014 r. (poz. 1117)

WYKAZ ZWIĘKSZEŃ WIELKOŚCI WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH W CZĘŚCIACH BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

24

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

775 000

775 000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

775 000

775 000

 

 

92114

 

Pozostałe instytucje kultury

 

775 000

 

 

 

2240

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

 

775 000

 

 

92117

 

Archiwa

775 000

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

775 000

 

30

 

 

 

Oświata i wychowanie

7 358 000

7 358 000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

7 358 000

7 358 000

 

 

80145

 

Komisje egzaminacyjne

7 358 000

7 358 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 358 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 358 000

46

 

 

 

Zdrowie

3 385 000

3 385 000

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 385 000

3 385 000

 

 

85137

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

600 000

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600 000

 

 

 

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

1 200 000

1 200 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 200 000

 

 

85195

 

Pozostała działalność

1 585 000

2 185 000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 585 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 185 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »