| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 52) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1055.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2014 r. (poz. 1197)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. „AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”.

infoRgrafika

II. CZEŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 69 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.

3. Orzeł w koronie na czerwonej tarczy według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

c) siedmiocyfrowy numer,

d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA,

e) Ważna do 31.12. 2017 r.,

f) IMIĘ,

g) NAZWISKO,

h) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza ABW,

i) SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

j) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5. Logo ABW.

6. Miejsce na fotografię funkcjonariusza ABW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

7. Znak graficzny kontur Polski z literami RP wykonany farbą optycznie zmienną.

infoRgrafika

REWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia legitymacji funkcjonariusza należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »