reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych;

2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Rejestrze Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Rejestrze Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.
1. Tworzy się Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane o operacjach nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych wykonywanych w podmiotach leczniczych.

3. Do zadań rejestru należy:

1) przetwarzanie danych o operacjach nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych wykonywanych w podmiotach leczniczych;

2) wymiana przetwarzanych w rejestrze danych, o których mowa w pkt 1, pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr a podmiotami leczniczymi wykonującymi operacje nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych.

§ 3.
W rejestrze przetwarza się dane, które obejmują:

1) dane dotyczące podmiotu leczniczego:

a) nazwę,

b) numer REGON;

2) dane dotyczące usługobiorcy:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) płeć,

d) wykształcenie,

e) numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

f) datę urodzenia,

g) adres miejsca zamieszkania,

h) datę pierwszego zgłoszenia do leczenia;

3) jednostkowe dane medyczne dotyczące:

a) rozległości guza,

b) obecności porażenia nerwu twarzowego przed leczeniem,

c) rodzaju wykonanego badania obrazowego,

d) wyniku punkcji cienkoigłowej,

e) daty i rodzaju zabiegu operacyjnego,

f) wyniku badania histopatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia dysplazji lub przemiany złośliwej,

g) daty ostatniej obserwacji,

h) daty potencjalnej wznowy,

i) rozległości guza nawrotowego.

§ 4.
1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 5.
1. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183, 998 i 1138.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama