| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla2)

Na podstawie art. 127a ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obszary, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

Załącznik 1. [OBSZARY, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZOWANIE KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 3 września 2014 r. (poz. 1272)

OBSZARY, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZOWANIE KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

Nazwa struktury

Rodzaj struktury

Powierzchnia struktury (km2)

Współrzędne (WGS-84)

x

y

Zbiornik kambryjski w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Wyeksploatowane złoża węglowodorów z otoczeniem

1390

17°52'17"E

17°59'47"E

18°06'59"E

18°09'09"E

18°19'02"E

18°43'30"E

18°46'27"E

18°45'32"E

18°41'44"E

18°09'22"E

17°45'38"E

17°42'50"E

17°50'27"E

17°51'18"E

17°52'17"E

55°43'55"N

55°46'29"N

55°39'58"N

55°35'47"N

55°32'40"N

55°26'39"N

55°23'48"N

55°20'45"N

55°19'57"N

55°24'18"N

55°22'40"N

55°23'59"N

55°32'56"N

55°34'13"N

55°43'55"N

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »