reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 81, poz. 686);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. poz. 1192).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 81, poz. 686), które stanowią:

„§ 2. Centrum Informacji Toksykologicznej I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademii Medycznej w Gdańsku przekazuje Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) dane o produktach biobójczych wprowadzonych do obrotu i do stosowania,

2) bazę danych o przypadkach zatruć produktami biobójczymi,

3) sporządzone raporty o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi

– o których mowa w art. 49b–49d ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. poz. 1192), które stanowią:

„§ 2. Biuro Informacji Toksykologicznej III Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Toksykologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie przekaże Ośrodkowi Kontroli Zatruć – Warszawa w Halinowie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) dane i informacje, o których mowa w art. 49d ust. 1,

2) bazę danych o przypadkach zatruć produktami biobójczymi, o której mowa w art. 49b ust. 1,

3) sporządzone raporty o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi i dane na temat zatruć produktami biobójczymi, o których mowa w art. 49c ust. 1

– ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 września 2014 r. (poz. 1573)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi wraz ze wskazaniem zasięgu terytorialnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Podmiotami obowiązanymi do zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym są:

1) lekarz, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer lub pielęgniarka w zakładzie opieki zdrowotnej;

2) osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki;

3) osoba fizyczna inna niż wymieniona w pkt 2, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;

4) podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego lub substancji czynnej do obrotu;

5) organy nadzoru, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują zgłoszenia otrzymanych informacji o zatruciach produktami biobójczymi ośrodkowi toksykologicznemu właściwemu ze względu na zasięg terytorialny.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

WYKAZ OŚRODKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ ZATRUĆ PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI

1)4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Toksykologii

ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

2)5) Ośrodek Informacji Toksykologicznej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Śniadeckich 10; 31-531 Kraków

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

3)5) Ośrodek Informacji Toksykologicznej

Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

4)5) Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa

ul. Piłsudskiego 33; 05-074 Halinów

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.


1) Minister Zdrowia kierował działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2006 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 81, poz. 686), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2009 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. poz. 1192), które weszło w życie z dniem 23 października 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama