| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 listopada 2014 r.

o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Rozdział 1

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 2 825 rad, z czego:

1) do 2 477 rad gmin, z tego:

a) do 2 412 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) do 65 rad miast w miastach na prawach powiatu;

2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) do 314 rad powiatów;

4) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano łącznie 46 790 radnych, z czego:

1) 39 536 radnych rad gmin, z tego:

a) 37 842 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) 1 694 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 423 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) 6 276 radnych rad powiatów;

4) 555 radnych sejmików województw.

3. Wybrano łącznie 46 790 radnych, z czego:

1) 39 536 radnych rad gmin, z tego:

a) 37 842 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) 1 694 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 423 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) 6 276 radnych rad powiatów;

4) 555 radnych sejmików województw.

4. Wybory przeprowadzono w 39 631 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 27 435 obwodach głosowania.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 733 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 1 733 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Nazwiska i imiona wybranych radnych wraz z oznaczeniami komitetów wyborczych, które zgłosiły ich kandydatury, zawarte są w obwieszczeniach komisarzy wyborczych.

Rozdział 2

Wybory do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 2 412 rad gmin, w których utworzono 37 842 jednomandatowe okręgi wyborcze.

2. Wybierano 37 842 radnych spośród 131 799 kandydatów zgłoszonych przez 11 451 komitetów wyborczych, w tym 10 148 komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.

3. Wybrano 37 842 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 37 842 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 20 228 obwodach głosowania.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 733 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 1 733 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

Rozdział 3

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 65 rad miast, w których utworzono 297 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 1 694 radnych spośród 22 795 kandydatów zgłoszonych na 2 290 listach kandydatów przez 256 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 1 694 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 297 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 6 775 obwodach głosowania.

Rozdział 4

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 75 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 423 radnych spośród 4 720 kandydatów zgłoszonych na 530 listach kandydatów przez 46 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 423 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 75 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 886 obwodach głosowania.

Rozdział 5

Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1 332 okręgi wyborcze.

2. Wybierano 6 276 radnych spośród 64 875 kandydatów zgłoszonych na 7 429 listach kandydatów przez 946 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 6 276 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 1 332 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 20 594 obwodach głosowania.

Rozdział 6

Wybory do sejmików województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 85 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 555 radnych spośród 8 901 kandydatów zgłoszonych na 903 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3. Wybrano 555 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 27 435 obwodach głosowania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Bogusław Dauter

Maria Grzelka

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Włodzimierz Ryms

Stanisław Zabłocki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »