REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1673

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór części uzupełniającej zeznania]

Określa się wzór części uzupełniającej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)), składanego za rok 2014, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzoru]

Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2014 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644 i 1662.

Załącznik 1. [PIT/UZ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 listopada 2014 r. (poz. 1673)

PIT/UZ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA