REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1894

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb działania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „komisjami lekarskimi”.

§ 2. [Składy orzekające komisji lekarskich]

1. Komisje lekarskie orzekają w składach orzekających komisji lekarskich. Składy orzekające komisji lekarskich i ich przewodniczących wyznaczają przewodniczący komisji lekarskiej albo zastępca przewodniczącego komisji lekarskiej.

2. W przypadku gdy do składu orzekającego jest wyznaczony przewodniczący albo zastępca przewodniczącego komisji lekarskiej, pełni on funkcję przewodniczącego składu orzekającego.

3. Przewodniczący składu orzekającego komisji lekarskiej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom składu orzekającego.

§ 3. [Podpisywanie pism]

1. Pisma sporządzone w toku postępowania przed komisją lekarską podpisują przewodniczący komisji lekarskiej albo zastępca przewodniczącego komisji lekarskiej.

2. W przypadku składów orzekających Centralnej Komisji Lekarskiej działających poza jej siedzibą pisma podpisuje upoważniony przez przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej członek tego składu orzekającego komisji lekarskiej.

3. Przewodniczący komisji lekarskiej podpisuje zawiadomienie o wyłączeniu członka komisji lekarskiej od udziału w postępowaniu przed tą komisją lub składem orzekającym, do którego członek został wyznaczony. Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek tej komisji podpisuje zawiadomienie o wyłączeniu w stosunku do przewodniczącego rejonowej komisji lekarskiej lub jego zastępcy.

§ 4. [Wyznaczenie terminu badania lekarskiego]

1. O wyznaczeniu terminu badania lekarskiego komisja lekarska zawiadamia osobę skierowaną na badanie przesyłką poleconą. W przypadku wyznaczenia ponownego terminu badania lekarskiego zawiadomienie może być wysłane przesyłką rejestrowaną.

2. Komisja lekarska może sporządzać pisma dotyczące spraw związanych z jej działalnością, z wyjątkiem wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji oraz orzeczeń, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w formie wydruku komputerowego. W takim przypadku pisma te zamiast podpisu zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich podpisania.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-24
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA