REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1954

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”;

2) wzory:

a) Karty,

b) wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu,

c) znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,

d) logo rodziny wielodzietnej.

§ 2. [Zasady unieważnienia Karty]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, informacji o unieważnieniu Karty oraz odcięcie jednego z rogów Karty o powierzchni co najmniej 1 cm2.

2. Kartę unieważnioną w sposób określony w ust. 1 zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.

§ 3. [Wzór Karty]

Wzór Karty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu]

Wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”]

Wzór znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór logo rodziny wielodzietnej]

Wzór logo rodziny wielodzietnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. M. Bucior


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DUŻEJ RODZINY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2014 r. (poz. 1954)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA DUŻEJ RODZINY

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Karta ma wymiary 54 × 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY]

Załącznik nr 3

WZÓR – TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - KARTA DUŻEJ RODZINY]

Załącznik nr 4

WZÓR - KARTA DUŻEJ RODZINY

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA