| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Próba strzępienia]

1. Próbę strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwaną dalej „próbą strzępienia”, przeprowadza się w sposób umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

1) daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia;

2) nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddane próbie strzępienia;

3) masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;

4) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;

5) zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w procentach, w stosunku do łącznej masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia;

6) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg, przeznaczonych do przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku oraz do unieszkodliwiania, a także udziału procentowego poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom przetwarzania.

2. Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje:

1) przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na poszczególne frakcje materiałowe;

2) zważenie masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji przygotowanych do próby strzępienia;

3) poddanie procesowi strzępienia masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji przygotowanych do próby strzępienia;

4) odrębne zważenie wydzielonych następujących frakcji materiałowych:

a) frakcji metali żelaznych,

b) frakcji metali nieżelaznych,

c) frakcji tworzywa sztucznego,

d) frakcji szkła,

e) lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych,

f) lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne,

g) frakcji pozostałości

– jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia.

3. Masa odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddana próbie strzępienia nie może być mniejsza niż 30 Mg.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 198, poz. 1319), które zgodnie z art. 250 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »