| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wykazu zakładów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania]

1. Rozporządzenie określa wzór wykazu zakładów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania.

2. Wzór wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Przekazywanie wykazu zakładów przetwarzania]

1. Wykaz zakładów przetwarzania jest przekazywany w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. Wykaz zakładów przetwarzania przekazywany w postaci elektronicznej jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzanym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 94, poz. 783), które zgodnie z art. 250 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 659, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WYKAZ ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2015 r. (poz. 105)

WZÓR – WYKAZ ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »