reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Składowanie odpadów w sposób nieselektywny]

1. W sposób nieselektywny mogą być składowane rodzaje odpadów określone w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W sposób nieselektywny mogą być składowane:

1) odpady inne niż niebezpieczne w ramach poszczególnych grup albo

2) odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17, albo

3) odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, albo

4) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 06 05 02*, 07 01 11*, 07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 07 05 11*, 07 06 11*, 07 07 11*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 11 19*, 19 08 06*, 19 08 07*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo

5) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 10 01 18*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 07*, 10 02 13*, 10 03 19*, 10 03 21*, 10 03 25*, 10 05 05*, 10 08 15*, 10 09 09*, 10 10 09*, 10 11 13*, 10 11 15*, 10 12 09*, 10 12 11*, 10 13 12*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, albo

6) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 13*, 11 01 15*, 11 01 16*, 11 05 03*, 11 05 04*, 12 01 12*, 12 01 14*, 12 01 16*, albo

7) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 16 03 03*, 16 03 05*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, 16 81 01*, 16 82 01*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 08 01*, 19 13 01*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo

8) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 19 01 11*, 19 03 04*, 19 03 06*, albo

9) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 17 06 01*, 17 06 05*, albo

10) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 01 03 81, 19 02 06.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.3)

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), które na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SKŁADOWANE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 stycznia 2015 r. (poz. 110)

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SKŁADOWANE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

Kod odpadu1)

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

1

2

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02

Odpady z wapnienia

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

10

Odpady z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02

Odpadowe anody

10 03 05

Odpady tlenku glinu

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

Zużyte formy

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

Inne niewymienione odpady

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 80

Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 05

Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*

Zużyty topnik

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 01*

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Mieszkanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

17 08

Materiały budowlane zawierające gips

17 08 01*

Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01

Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 03

Odpady stabilizowane lub zestalone

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01

Zeszklone odpady

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

19 06

Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 11*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne niewymienione odpady

19 11

Odpady z regeneracji olejów

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13

Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

1) Kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama