reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie2)

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie]

Unieszkodliwiane przez składowanie nie mogą być następujące odpady powstające w procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów:

1) szlamy w postaci nierozłożonej rudy z wyłączeniem przetworzonego odpadu;

2) odpady mocnych kwasów w postaci macierzystych cieczy powstających w fazie filtracji po hydrolizie roztworu siarczanu tytanylu lub połączonych macierzystych cieczy i odpadów, jeżeli cieczom tym towarzyszą odpady słabych kwasów zawierające więcej niż 0,5% wolnego kwasu siarkowego i różne metale ciężkie;

3) odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyjnych zawierające różne metale ciężkie i powstające podczas przetwarzania odpadów mocnych kwasów metodą zatężania, w postaci odfiltrowanych soli, szlamów i odpadów ciekłych, z wyłączeniem zneutralizowanych i odfiltrowanych lub zdekantowanych (oddzielonych) odpadów zawierających śladowe ilości metali ciężkich;

4) odpady słabych kwasów w postaci wód popłucznych, wód chłodzących, kondensatów i innych szlamów i odpadów ciekłych, innych niż wymienione w pkt 1–3, zawierające 0,5% lub mniej kwasu siarkowego;

5) odpady zneutralizowane w postaci cieczy o wartości pH powyżej 5,5, zawierające śladowe ilości metali ciężkich, powstające bezpośrednio przy filtracji lub dekantacji z odpadów mocnych lub słabych kwasów po ich przetworzeniu w celu zredukowania ich kwasowości i zawartości metali ciężkich;

6) odpady pyliste w postaci każdego rodzaju pyłu powstającego w procesie produkcji, w szczególności rudy i pigmentu, z wyłączeniem przetworzonego odpadu.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.4)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama