| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Na podstawie art. 53f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych]

Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą, zwanego dalej „wykazem”.

§ 2. [Prowadzenie wykazu]

1. Konsul prowadzi wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej właściwej ze względu na głosowanie korespondencyjne.

2. W wykazie odnotowuje się przygotowanie oraz wysłanie albo odbiór danego pakietu wyborczego.

3. Wykaz prowadzi się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach – w postaci papierowej.

4. Wzór wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Przygotowanie, wysyłanie, odebranie pakietu wyborczego]

1. Przygotowanie danego pakietu wyborczego potwierdza się przez umieszczenie danych wyborcy, dla którego pakiet jest przeznaczony, w kolumnach nr 1–5 wykazu.

2. Wysłanie pakietu wyborczego odnotowuje się poprzez umieszczenie w kolumnie nr 6a wykazu daty nadania przesyłki.

3. Osobiste odebranie pakietu wyborczego odnotowuje się poprzez umieszczenie w kolumnie nr 6b wykazu daty odbioru, ustalonej na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.

4. Jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować odbioru pakietu wyborczego, konsul odnotowuje w kolumnie nr 6b wykazu datę wydania pakietu wyborczego oraz umieszcza w kolumnie nr 7 wykazu wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.

§ 4. [Zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego]

Zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym odnotowuje się w kolumnie nr 7 wykazu.

§ 5. [Aktualizacja danych]

W wykazie dokonuje się aktualizacji danych na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załącznik 1. [WZÓR – WYKAZ PAKIETÓW WYBORCZYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 23 lutego 2015 r. (poz. 293)

WZÓR – WYKAZ PAKIETÓW WYBORCZYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »