reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, nagród i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach.

§ 2. [Okoliczności przyznania nagrody uznaniowej]

Funkcjonariuszowi można, oprócz okoliczności określonej w art. 96g ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, przyznać nagrodę uznaniową za:

1) uzyskiwanie znaczących wyników w służbie;

2) wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności;

3) wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza obowiązki służbowe określone w zakresie obowiązków;

4) dokonanie czynu o charakterze bohaterskim, o którym mowa w art. 96b ust. 6 pkt 3 ustawy.

§ 3. [Zapomoga pieniężna]

Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych, powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków, można przyznać zapomogę pieniężną.

§ 4. [Podmioty otrzymujące nagrody uznaniowe oraz zapomogi]

Nagrody uznaniowe oraz zapomogi przyznaje:

1) funkcjonariuszom – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Minister Obrony Narodowej.

§ 5. [Wniosek o przyznanie nagrody]

1. Nagrody uznaniowe przyznaje się z inicjatywy organów, o których mowa w § 4, lub na uzasadniony wniosek przełożonego funkcjonariusza.

2. Wniosek o przyznanie funkcjonariuszowi nagrody w okolicznościach określonych w art. 96g ust. 1 ustawy składa bezpośredni przełożony funkcjonariusza w terminie umożliwiającym przyznanie nagrody w przyjętym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 96g ust. 3 ustawy.

§ 6. [Wniosek o przyznanie zapomogi]

1. Zapomogę przyznaje się na pisemny uzasadniony wniosek funkcjonariusza.

2. W uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przyznana z inicjatywy organów, o których mowa w § 4, lub na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 174, poz. 1275), które utraciło moc na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama