| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w lp. I w pkt 3 dodaje się lit. g w brzmieniu:

g

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303090

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

 

b) w lp. III w pkt 1:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

c

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

– lit. g otrzymuje brzmienie:

g

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

c) w lp. IV w pkt 5 uchyla się lit. c,

d) w lp. V:

– w pkt 1:

– – uchyla się lit. a,

– – dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

d

Oddział Celny w Chyżnem

351050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny w Andrychowie

351060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

– uchyla się pkt 2,

e) w lp. XII w pkt 1 uchyla się lit. g;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w lp. IV w pkt 5 uchyla się lit. c,

b) w lp. V:

– w pkt 1 dodaje się lit. b i c w brzmieniu:

b

Oddział Celny w Chyżnem

351050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c

Oddział Celny w Andrychowie

351060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

– uchyla się pkt 2,

c) w lp. VIII w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

c

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

pełny zakres

 

d) w lp. XII w pkt 1 uchyla się lit. h.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »