| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 318 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Rozdział 1

Wyniki głosowania i wynik wyborów

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) głosowanie przeprowadzono w 27 817 obwodach głosowania;

2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 688 570;

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 14 993 468, w tym:

a) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 5 956,

b) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 128 086;

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, wyniosła 42 814;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 35 053;

6) liczba kart nieważnych wyniosła 1 488;

7) liczba kart ważnych wyniosła 15 023 886;

8) frekwencja wyniosła 48,96%;

9) liczba oddanych głosów wyniosła 15 023 886;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 124 952, tj. 0,83%;

11) liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 14 898 934, tj. 99,17%.

2. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta (więcej niż połowa głosów ważnych) wynosi 7 449 468 głosów.

3. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:

1) BRAUN Grzegorz Michał 124 132 głosy, tj. 0,83% liczby głosów ważnych;

2) DUDA Andrzej Sebastian 5 179 092 głosy, tj. 34,76% liczby głosów ważnych;

3) JARUBAS Adam Sebastian 238 761 głosów, tj. 1,60% liczby głosów ważnych;

4) KOMOROWSKI Bronisław Maria 5 031 060 głosów, tj. 33,77% liczby głosów ważnych;

5) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 486 084 głosy, tj. 3,26% liczby głosów ważnych;

6) KOWALSKI Marian Janusz 77 630 głosów, tj. 0,52% liczby głosów ważnych;

7) KUKIZ Paweł Piotr 3 099 079 głosów, tj. 20,80% liczby głosów ważnych;

8) OGÓREK Magdalena Agnieszka 353 883 głosy, tj. 2,38% liczby głosów ważnych;

9) PALIKOT Janusz Marian 211 242 głosy, tj. 1,42% liczby głosów ważnych;

10) TANAJNO Paweł Jan 29 785 głosów, tj. 0,20% liczby głosów ważnych;

11) WILK Jacek 68 186 głosów, tj. 0,46% liczby głosów ważnych.

4. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i – stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego – w dniu 24 maja 2015 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

5. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1) DUDA Andrzej Sebastian;

2) KOMOROWSKI Bronisław Maria.

Rozdział 2

Zbiorcze wyniki głosowania

1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.

2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz Sylwester Marciniak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Błuś

Zbigniew Cieślak

Arkadiusz Despot-Mładanowicz

Wojciech Kręcisz

Janusz Niemcewicz

Krzysztof Strzelczyk


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.]

Załączniki do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 650)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej

Siedziba

Liczba obwodów głosowania

Liczba uprawnionych

do głosowania

w chwili zakończenia

głosowania

Liczba wyborców,

którym wydano karty

do głosowania

Liczba wyborców

głosujących przez

pełnomocnika

Liczba wyborców

głosujących na podstawie

zaświadczenia o prawie

do głosowania

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

Liczba otrzymanych

kopert zwrotnych

Liczba kart nieważnych

Karty ważne

Liczba

oddanych

głosów

Głosy ważne

Głosy nieważne

liczba

% frekwencja

liczba

%

liczba

%

POLSKA OGÓŁEM

27817

30688570

14993468

5956

128086

42814

35053

1488

15023886

48,96%

15023886

14898934

99,17%

124952

0,83%

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

OKW nr 1

Wrocław

689

958552

490960

158

5857

445

391

33

491241

51,25%

491241

486611

99,06%

4630

0,94%

OKW nr 2

Jelenia Góra

370

384293

169356

68

1591

61

61

8

169396

44,08%

169396

168004

99,18%

1392

0,82%

OKW nr 3

Legnica

377

433776

204037

60

810

92

88

10

204094

47,05%

204094

202691

99,31%

1403

0,69%

OKW nr 4

Wałbrzych

536

541557

237707

139

2140

95

90

23

237729

43,90%

237729

235830

99,20%

1899

0,80%

Województwo razem

1972

2318178

1102060

425

10398

693

630

74

1102460

47,56%

1102460

1093136

99,15%

9324

0,85%

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

OKW nr 5

Bydgoszcz

842

806718

367970

143

2465

196

187

14

368119

45,63%

368119

365386

99,26%

2733

0,74%

OKW nr 6

Toruń

455

504974

228845

78

1932

112

109

10

228928

45,33%

228928

226922

99,12%

2006

0,88%

OKW nr 7

Włocławek

369

330130

132818

80

1621

36

36

8

132836

40,24%

132836

131714

99,16%

1122

0,84%

Województwo razem

1666

1641822

729633

301

6018

344

332

32

729883

44,46%

729883

724022

99,20%

5861

0,80%

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

OKW nr 8

Lublin

854

838932

428369

170

3875

203

186

21

428483

51,07%

428483

424552

99,08%

3931

0,92%

OKW nr 9

Biała Podlaska

335

300443

143824

77

819

39

35

5

143851

47,88%

143851

142912

99,35%

939

0,65%

OKW nr 10

Chełm

270

206599

89507

60

550

36

33

2

89531

43,34%

89531

88869

99,26%

662

0,74%

OKW nr 11

Zamość

455

390897

181492

136

1048

59

56

13

181494

46,43%

181494

180358

99,37%

1136

0,63%

Województwo razem

1914

1736871

843192

443

6292

337

310

41

843359

48,56%

843359

836691

99,21%

6668

0,79%

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

OKW nr 12

Zielona Góra

423

499072

217778

62

1365

118

107

4

217955

43,67%

217955

215921

99,07%

2034

0,93%

OKW nr 13

Gorzów Wielkopolski

297

305477

130985

49

1150

63

61

16

131013

42,89%

131013

130016

99,24%

997

0,76%

Województwo razem

720

804549

348763

111

2515

181

168

20

348968

43,37%

348968

345937

99,13%

3031

0,87%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

OKW nr 14

Łódź

752

875031

457262

156

2338

344

329

95

457350

52,27%

457350

453331

99,12%

4019

0,88%

OKW nr 15

Piotrków Trybunalski

429

478404

238572

113

1124

42

39

9

238579

49,87%

238579

236605

99,17%

1974

0,83%

OKW nr 16

Sieradz

383

367245

170568

56

854

50

47

11

170600

46,45%

170600

169317

99,25%

1283

0,75%

OKW nr 17

Skierniewice

289

300892

138486

53

550

36

35

3

138498

46,03%

138498

137343

99,17%

1155

0,83%

Województwo razem

1853

2021572

1004888

378

4866

472

450

118

1005027

49,72%

1005027

996596

99,16%

8431

0,84%

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OKW nr 18

Kraków

1339

1516410

810724

326

9831

522

464

81

810987

53,48%

810987

804159

99,16%

6828

0,84%

OKW nr 19

Nowy Sącz

687

681761

347182

151

4654

108

97

7

347241

50,93%

347241

344918

99,33%

2323

0,67%

OKW nr 20

Tarnów

433

452449

224398

135

1217

102

100

61

224404

49,60%

224404

222778

99,28%

1626

0,72%

Województwo razem

2459

2650620

1382304

612

15702

732

661

149

1382632

52,16%

1382632

1371855

99,22%

10777

0,78%

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OKW nr 21

Warszawa

1787

2378844

1429061

478

21541

35236

28558

495

1455921

61,20%

1455921

1441769

99,03%

14152

0,97%

OKW nr 22

Ciechanów

277

276315

116579

55

740

39

39

6

116603

42,20%

116603

115613

99,15%

990

0,85%

OKW nr 23

Ostrołeka

368

309908

144598

64

922

24

22

3

144607

46,66%

144607

143489

99,23%

1118

0,77%

OKW nr 24

Płock

404

394868

181898

80

704

66

61

7

181935

46,07%

181935

180494

99,21%

1441

0,79%

OKW nr 25

Radom

531

575697

275921

114

1529

63

60

15

275942

47,93%

275942

273716

99,19%

2226

0,81%

OKW nr 26

Siedlce

460

455535

236165

104

1363

62

58

4

236200

51,85%

236200

234385

99,23%

1815

0,77%

Województwo razem

3827

4391167

2384222

895

26799

35490

28798

530

2411208

54,91%

2411208

2389466

99,10%

21742

0,90%

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

OKW nr 27

Opole

897

812176

345374

123

1834

180

175

20

345494

42,54%

345494

342545

99,15%

2949

0,85%

Województwo razem

897

812176

345374

123

1834

180

175

20

345494

42,54%

345494

342545

99,15%

2949

0,85%

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OKW nr 28

Rzeszów

574

608165

323355

111

1905

99

94

10

323399

53,18%

323399

321266

99,34%

2133

0,66%

OKW nr 29

Krosno

444

392379

186085

141

1497

69

68

8

186128

47,44%

186128

185086

99,44%

1042

0,56%

OKW nr 30

Przemyśl

381

319226

150369

114

949

68

67

13

150401

47,11%

150401

149308

99,27%

1093

0,73%

OKW nr 31

Tarnobrzeg

411

381458

182749

76

914

55

47

2

182785

47,92%

182785

181565

99,33%

1220

0,67%

Województwo razem

1810

1701228

842558

442

5265

291

276

33

842713

49,54%

842713

837225

99,35%

5488

0,65%

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

OKW nr 32

Białystok

482

502671

246986

104

1688

148

142

18

247084

49,15%

247084

244986

99,15%

2098

0,85%

OKW nr 33

Łomża

275

244106

109790

53

479

39

38

1

109815

44,99%

109815

109039

99,29%

776

0,71%

OKW nr 34

Suwałki

204

205376

89463

73

780

30

27

7

89476

43,57%

89476

88822

99,27%

654

0,73%

Województwo razem

961

952153

446239

230

2947

217

207

26

446375

46,88%

446375

442847

99,21%

3528

0,79%

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

OKW nr 35

Gdańsk

550

620592

291038

115

2736

148

137

22

291122

46,91%

291122

288697

99,17%

2425

0,83%

OKW nr 36

Gdańsk

228

357399

202738

55

2780

133

126

13

202813

56,75%

202813

201028

99,12%

1785

0,88%

OKW nr 37

Gdynia

294

409830

224373

78

2376

218

204

21

224464

54,77%

224464

222342

99,05%

2122

0,95%

OKW nr 38

Słupsk

377

381657

168278

50

1845

74

73

10

168321

44,10%

168321

166696

99,03%

1625

0,97%

Województwo razem

1449

1769478

886427

298

9737

573

540

66

886720

50,11%

886720

878763

99,10%

7957

0,90%

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

OKW nr 39

Katowice

1614

2197493

1077076

275

4348

763

729

81

1077561

49,04%

1077561

1068424

99,15%

9137

0,85%

OKW nr 40

Bielsko Biała

667

857086

457859

201

3176

239

231

46

457925

53,43%

457925

454739

99,30%

3186

0,70%

OKW nr 41

Częstochowa

544

588218

281185

107

1622

106

95

32

281228

47,81%

281228

278917

99,18%

2311

0,82%

Województwo razem

2825

3642797

1816120

583

9146

1108

1055

159

1816714

49,87%

1816714

1802080

99,19%

14634

0,81%

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OKW nr 42

Kielce

980

1035303

479662

273

3299

132

124

39

479670

46,33%

479670

476061

99,25%

3609

0,75%

Województwo razem

980

1035303

479662

273

3299

132

124

39

479670

46,33%

479670

476061

99,25%

3609

0,75%

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OKW nr 43

Olsztyn

672

637914

271538

104

3158

152

139

11

271639

42,58%

271639

269045

99,05%

2594

0,95%

OKW nr 44

Elbląg

459

504380

208393

91

1125

69

63

7

208427

41,32%

208427

206761

99,20%

1666

0,80%

Województwo razem

1131

1142294

479931

195

4283

221

202

18

480066

42,03%

480066

475806

99,11%

4260

0,89%

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

OKW nr 45

Poznań

588

835242

444317

125

5457

357

333

113

444378

53,20%

444378

440060

99,03%

4318

0,97%

OKW nr 46

Kalisz

472

533593

245904

83

987

103

97

3

245960

46,10%

245960

244277

99,32%

1683

0,68%

OKW nr 47

Konin

397

456491

205741

69

900

65

60

2

205779

45,08%

205779

203920

99,10%

1859

0,90%

OKW nr 48

Leszno

387

453952

207556

52

984

75

72

1

207597

45,73%

207597

206045

99,25%

1552

0,75%

OKW nr 49

Piła

384

440530

199568

75

867

89

88

3

199639

45,32%

199639

197560

98,96%

2079

1,04%

Województwo razem

2228

2719808

1303086

404

9195

689

650

122

1303353

47,92%

1303353

1291862

99,12%

11491

0,88%

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

OKW nr 50

Szczecin

695

869412

390629

150

4344

835

257

31

390714

44,94%

390714

387206

99,10%

3508

0,90%

OKW nr 51

Koszalin

430

479142

208380

93

5446

319

218

10

208530

43,52%

208530

206836

99,19%

1694

0,81%

Województwo razem

1125

1348554

599009

243

9790

1154

475

41

599244

44,44%

599244

594042

99,13%

5202

0,87%

 

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej

Siedziba

Liczba ważnych głosów ogółem

Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów

BRAUN Grzegorz Michał

DUDA Andrzej Sebastian

JARUBAS Adam Sebastian

KOMOROWSKI Bronisław Maria

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOWALSKI Marian Janusz

KUKIZ Paweł Piotr

OGÓREK Magdalena Agnieszka

PALIKOT Janusz Marian

TANAJNO Paweł Jan

WILK Jacek

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

POLSKA OGÓŁEM

14898934

124132

0,83%

5179092

34,76%

238761

1,60%

5031060

33,77%

486084

3,26%

77630

0,52%

3099079

20,80%

353883

2,38%

211242

1,42%

29785

0,20%

68186

0,46%

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 1

Wrocław

486611

5101

1,05%

140371

28,85%

3814

0,78%

187996

38,63%

17606

3,62%

2085

0,43%

105705

21,72%

10807

2,22%

8855

1,82%

1514

0,31%

2757

0,57%

OKW nr 2

Jelenia Góra

168004

1080

0,64%

48217

28,70%

1521

0,91%

66951

39,85%

4739

2,82%

685

0,41%

36723

21,86%

4624

2,75%

2551

1,52%

237

0,14%

676

0,40%

OKW nr 3

Legnica

202691

1257

0,62%

71726

35,39%

1966

0,97%

65021

32,08%

5449

2,69%

840

0,41%

47775

23,57%

5133

2,53%

2510

1,24%

248

0,12%

766

0,38%

OKW nr 4

Wałbrzych

235830

1498

0,64%

69036

29,27%

2372

1,01%

93625

39,70%

7390

3,13%

1041

0,44%

50055

21,23%

6024

2,55%

3597

1,53%

346

0,15%

846

0,36%

Województwo razem

1093136

8936

0,82%

329350

30,13%

9673

0,88%

413593

37,84%

35184

3,22%

4651

0,43%

240258

21,98%

26588

2,43%

17513

1,60%

2345

0,21%

5045

0,46%

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 5

Bydgoszcz

365386

2300

0,63%

102635

28,09%

4427

1,21%

148886

40,75%

11519

3,15%

1592

0,44%

75291

20,61%

10870

2,97%

5621

1,54%

612

0,17%

1633

0,45%

OKW nr 6

Toruń

226922

1384

0,61%

69091

30,45%

2814

1,24%

89036

39,24%

7007

3,09%

1118

0,49%

45798

20,18%

5926

2,61%

3275

1,44%

418

0,18%

1055

0,46%

OKW nr 7

Włocławek

131714

694

0,53%

44269

33,61%

2605

1,98%

46294

35,15%

3215

2,44%

580

0,44%

27184

20,64%

4323

3,28%

1835

1,39%

177

0,13%

538

0,41%

Województwo razem

724022

4378

0,60%

215995

29,83%

9846

1,36%

284216

39,26%

21741

3,00%

3290

0,45%

148273

20,48%

21119

2,92%

10731

1,48%

1207

0,17%

3226

0,45%

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 8

Lublin

424552

4694

1,11%

178672

42,08%

9860

2,32%

101300

23,86%

13934

3,28%

5233

1,23%

91451

21,54%

8162

1,92%

8479

2,00%

739

0,17%

2028

0,48%

OKW nr 9

Biała Podlaska

142912

1655

1,16%

65225

45,64%

3718

2,60%

32733

22,90%

4346

3,04%

1300

0,91%

28379

19,86%

3264

2,28%

1469

1,03%

186

0,13%

637

0,45%

OKW nr 10

Chełm

88869

734

0,83%

35779

40,26%

2640

2,97%

22072

24,84%

2680

3,02%

844

0,95%

19799

22,28%

2417

2,72%

1457

1,64%

126

0,14%

321

0,36%

OKW nr 11

Zamość

180358

1797

1,00%

87713

48,63%

4717

2,62%

33960

18,83%

5090

2,82%

1431

0,79%

38050

21,10%

3820

2,12%

2878

1,60%

190

0,11%

712

0,39%

Województwo razem

836691

8880

1,06%

367389

43,91%

20935

2,50%

190065

22,72%

26050

3,11%

8808

1,05%

177679

21,24%

17663

2,11%

14283

1,71%

1241

0,15%

3698

0,44%

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 12

Zielona Góra

215921

1467

0,68%

57427

26,60%

2352

1,09%

90351

41,84%

7594

3,52%

1010

0,47%

44371

20,55%

6395

2,96%

3638

1,68%

364

0,17%

952

0,44%

OKW nr 13

Gorzów Wielkopolski

130016

874

0,67%

35061

26,97%

1556

1,20%

53383

41,06%

4378

3,37%

624

0,48%

27460

21,12%

3985

3,07%

1933

1,49%

226

0,17%

536

0,41%

Województwo razem

345937

2341

0,68%

92488

26,74%

3908

1,13%

143734

41,55%

11972

3,46%

1634

0,47%

71831

20,76%

10380

3,00%

5571

1,61%

590

0,17%

1488

0,43%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 14

Łódź

453331

3519

0,78%

132298

29,18%

3630

0,80%

180793

39,88%

14744

3,25%

2354

0,52%

92404

20,38%

11573

2,55%

8289

1,83%

1238

0,27%

2489

0,55%

OKW nr 15

Piotrków Trybunalski

236605

1663

0,70%

106089

44,84%

4394

1,86%

56000

23,67%

6325

2,67%

1264

0,53%

50666

21,41%

6305

2,66%

2597

1,10%

303

0,13%

999

0,42%

OKW nr 16

Sieradz

169317

1176

0,69%

67622

39,94%

3842

2,27%

47256

27,91%

5116

3,02%

796

0,47%

35357

20,88%

5198

3,07%

1947

1,15%

227

0,13%

780

0,46%

OKW nr 17

Skierniewice

137343

952

0,69%

56905

41,43%

3196

2,33%

37360

27,20%

3949

2,88%

804

0,59%

28179

20,52%

3751

2,73%

1421

1,03%

186

0,14%

640

0,47%

Województwo razem

996596

7310

0,73%

362914

36,42%

15062

1,51%

321409

32,25%

30134

3,02%

5218

0,52%

206606

20,73%

26827

2,69%

14254

1,43%

1954

0,20%

4908

0,49%

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 18

Kraków

804159

7645

0,95%

304201

37,83%

8578

1,07%

254156

31,61%

32172

4,00%

3452

0,43%

161284

20,06%

16023

1,99%

10472

1,30%

2070

0,26%

4106

0,51%

OKW nr 19

Nowy Sącz

344918

2989

0,87%

188784

54,73%

3333

0,97%

72636

21,06%

11373

3,30%

1501

0,44%

55694

16,15%

5169

1,50%

2051

0,59%

310

0,09%

1078

0,31%

OKW nr 20

Tarnów

222778

2020

0,91%

113839

51,10%

3608

1,62%

48001

21,55%

7380

3,31%

888

0,40%

40978

18,39%

3596

1,61%

1527

0,69%

193

0,09%

748

0,34%

Województwo razem

1371855

12654

0,92%

606824

44,23%

15519

1,13%

374793

27,32%

50925

3,71%

5841

0,43%

257956

18,80%

24788

1,81%

14050

1,02%

2573

0,19%

5932

0,43%

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 21

Warszawa

1441769

18893

1,31%

427868

29,68%

9937

0,69%

546898

37,93%

53201

3,69%

8080

0,56%

304286

21,11%

28554

1,98%

29213

2,03%

5938

0,41%

8901

0,62%

OKW nr 22

Ciechanów

115613

671

0,58%

51017

44,13%

2868

2,48%

31868

27,56%

3076

2,66%

607

0,53%

20970

18,14%

2857

2,47%

1118

0,97%

138

0,12%

423

0,37%

OKW nr 23

Ostrołeka

143489

1257

0,88%

71496

49,83%

2803

1,95%

32444

22,61%

4139

2,88%

881

0,61%

25641

17,87%

2935

2,05%

1117

0,78%

165

0,11%

611

0,43%

OKW nr 24

Płock

180494

1071

0,59%

73900

40,94%

3331

1,85%

51724

28,66%

5118

2,84%

877

0,49%

36830

20,41%

4179

2,32%

2466

1,37%

244

0,14%

754

0,42%

OKW nr 25

Radom

273716

2259

0,83%

125292

45,77%

6489

2,37%

66133

24,16%

7287

2,66%

1508

0,55%

54572

19,94%

5765

2,11%

2769

1,01%

395

0,14%

1247

0,46%

OKW nr 26

Siedlce

234385

2674

1,14%

111412

47,53%

4573

1,95%

54088

23,08%

7439

3,17%

1431

0,61%

44408

18,95%

4811

2,05%

2109

0,90%

380

0,16%

1060

0,45%

Województwo razem

2389466

26825

1,12%

860985

36,03%

30001

1,26%

783155

32,78%

80260

3,36%

13384

0,56%

486707

20,37%

49101

2,05%

38792

1,62%

7260

0,30%

12996

0,54%

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 27

Opole

342545

2429

0,71%

88653

25,88%

2891

0,84%

129264

37,74%

9623

2,81%

1171

0,34%

95494

27,88%

7436

2,17%

3878

1,13%

429

0,13%

1277

0,37%

Województwo razem

342545

2429

0,71%

88653

25,88%

2891

0,84%

129264

37,74%

9623

2,81%

1171

0,34%

95494

27,88%

7436

2,17%

3878

1,13%

429

0,13%

1277

0,37%

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 28

Rzeszów

321266

3571

1,11%

165136

51,40%

3531

1,10%

61580

19,17%

11374

3,54%

2129

0,66%

64337

20,03%

5511

1,72%

2539

0,79%

399

0,12%

1159

0,36%

OKW nr 29

Krosno

185086

1643

0,89%

92410

49,93%

2483

1,34%

40896

22,10%

5529

2,99%

1213

0,66%

35224

19,03%

3407

1,84%

1514

0,82%

184

0,10%

583

0,31%

OKW nr 30

Przemyśl

149308

1169

0,78%

72685

48,68%

2813

1,88%

32556

21,80%

4386

2,94%

1127

0,75%

30153

20,20%

2667

1,79%

1207

0,81%

126

0,08%

419

0,28%

OKW nr 31

Tarnobrzeg

181565

1749

0,96%

89121

49,08%

2949

1,62%

35930

19,79%

6107

3,36%

1431

0,79%

37929

20,89%

3817

2,10%

1653

0,91%

182

0,10%

697

0,38%

Województwo razem

837225

8132

0,97%

419352

50,09%

11776

1,41%

170962

20,42%

27396

3,27%

5900

0,70%

167643

20,02%

15402

1,84%

6913

0,83%

891

0,11%

2858

0,34%

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 32

Białystok

244986

2558

1,04%

88375

36,07%

2976

1,21%

73340

29,94%

9986

4,08%

1724

0,70%

53358

21,78%

7748

3,16%

3469

1,42%

405

0,17%

1047

0,43%

OKW nr 33

Łomża

109039

1026

0,94%

57563

52,79%

1870

1,71%

22127

20,29%

3201

2,94%

772

0,71%

19391

17,78%

1934

1,77%

658

0,60%

113

0,10%

384

0,35%

OKW nr 34

Suwałki

88822

756

0,85%

34217

38,52%

1544

1,74%

27370

30,81%

3302

3,72%

533

0,60%

17494

19,70%

2134

2,40%

1004

1,13%

105

0,12%

363

0,41%

Województwo razem

442847

4340

0,98%

180155

40,68%

6390

1,44%

122837

27,74%

16489

3,72%

3029

0,68%

90243

20,38%

11816

2,67%

5131

1,16%

623

0,14%

1794

0,41%

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 35

Gdańsk

288697

2123

0,74%

88868

30,78%

2894

1,00%

118338

40,99%

8429

2,92%

1459

0,51%

54970

19,04%

6382

2,21%

3341

1,16%

543

0,19%

1350

0,47%

OKW nr 36

Gdańsk

201028

1838

0,91%

49893

24,82%

1058

0,53%

91229

45,38%

7124

3,54%

884

0,44%

39153

19,48%

4077

2,03%

3712

1,85%

753

0,37%

1307

0,65%

OKW nr 37

Gdynia

222342

1907

0,86%

56892

25,59%

1452

0,65%

97763

43,97%

7491

3,37%

1170

0,53%

45387

20,41%

4715

2,12%

3583

1,61%

638

0,29%

1344

0,60%

OKW nr 38

Słupsk

166696

1051

0,63%

48038

28,82%

1676

1,01%

71610

42,96%

5028

3,02%

789

0,47%

30749

18,45%

4401

2,64%

2426

1,46%

255

0,15%

673

0,40%

Województwo razem

878763

6919

0,79%

243691

27,73%

7080

0,81%

378940

43,12%

28072

3,19%

4302

0,49%

170259

19,37%

19575

2,23%

13062

1,49%

2189

0,25%

4674

0,53%

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 39

Katowice

1068424

7418

0,69%

306382

28,68%

6676

0,62%

396564

37,12%

35737

3,34%

4109

0,38%

259798

24,32%

28351

2,65%

16226

1,52%

2159

0,20%

5004

0,47%

OKW nr 40

Bielsko Biała

454739

3673

0,81%

165192

36,33%

3346

0,74%

150025

32,99%

13495

2,97%

1863

0,41%

99072

21,79%

10205

2,24%

5318

1,17%

700

0,15%

1850

0,41%

OKW nr 41

Częstochowa

278917

1855

0,67%

94205

33,78%

3953

1,42%

88673

31,79%

9054

3,25%

1246

0,45%

66246

23,75%

7906

2,83%

4184

1,50%

465

0,17%

1130

0,41%

Województwo razem

1802080

12946

0,72%

565779

31,40%

13975

0,78%

635262

35,25%

58286

3,23%

7218

0,40%

425116

23,59%

46462

2,58%

25728

1,43%

3324

0,18%

7984

0,44%

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 42

Kielce

476061

2987

0,63%

181398

38,10%

61908

13,00%

106453

22,36%

14688

3,09%

2419

0,51%

88525

18,60%

10287

2,16%

5141

1,08%

559

0,12%

1696

0,36%

Województwo razem

476061

2987

0,63%

181398

38,10%

61908

13,00%

106453

22,36%

14688

3,09%

2419

0,51%

88525

18,60%

10287

2,16%

5141

1,08%

559

0,12%

1696

0,36%

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 43

Olsztyn

269045

2270

0,84%

78144

29,04%

3573

1,33%

104057

38,68%

9811

3,65%

1583

0,59%

56888

21,14%

6924

2,57%

4041

1,50%

478

0,18%

1276

0,47%

OKW nr 44

Elbląg

206761

1160

0,56%

61715

29,85%

2398

1,16%

83368

40,32%

6777

3,28%

1023

0,49%

41220

19,94%

5532

2,68%

2523

1,22%

284

0,14%

761

0,37%

Województwo razem

475806

3430

0,72%

139859

29,39%

5971

1,25%

187425

39,39%

16588

3,49%

2606

0,55%

98108

20,62%

12456

2,62%

6564

1,38%

762

0,16%

2037

0,43%

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 45

Poznań

440060

3239

0,74%

102275

23,24%

3388

0,77%

208797

47,45%

14146

3,21%

1847

0,42%

83294

18,93%

10472

2,38%

8597

1,95%

1495

0,34%

2510

0,57%

OKW nr 46

Kalisz

244277

1516

0,62%

78420

32,10%

4660

1,91%

92027

37,67%

7098

2,91%

999

0,41%

47626

19,50%

7614

3,12%

2938

1,20%

372

0,15%

1007

0,41%

OKW nr 47

Konin

203920

1083

0,53%

76932

37,73%

3433

1,68%

66168

32,45%

5468

2,68%

908

0,45%

39901

19,57%

6353

3,12%

2520

1,24%

314

0,15%

840

0,41%

OKW nr 48

Leszno

206045

1230

0,60%

58649

28,46%

3446

1,67%

87120

42,28%

6504

3,16%

936

0,45%

37975

18,43%

6479

3,14%

2446

1,19%

332

0,16%

928

0,45%

OKW nr 49

Piła

197560

1029

0,52%

53172

26,91%

2840

1,44%

85587

43,32%

5681

2,88%

814

0,41%

38381

19,43%

6375

3,23%

2549

1,29%

312

0,16%

820

0,42%

Województwo razem

1291862

8097

0,63%

369448

28,60%

17767

1,38%

539699

41,78%

38897

3,01%

5504

0,43%

247177

19,13%

37293

2,89%

19050

1,47%

2825

0,22%

6105

0,47%

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

OKW nr 50

Szczecin

387206

2441

0,63%

101307

26,16%

3688

0,95%

161664

41,75%

13629

3,52%

1744

0,45%

82845

21,40%

10564

2,73%

7003

1,81%

762

0,20%

1559

0,40%

OKW nr 51

Koszalin

206836

1087

0,53%

53505

25,87%

2371

1,15%

87589

42,35%

6150

2,97%

911

0,44%

44359

21,45%

6126

2,96%

3578

1,73%

251

0,12%

909

0,44%

Województwo razem

594042

3528

0,59%

154812

26,06%

6059

1,02%

249253

41,96%

19779

3,33%

2655

0,45%

127204

21,41%

16690

2,81%

10581

1,78%

1013

0,17%

2468

0,42%

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »