| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzór sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz sposób jego przekazywania.

§ 2. [Sprawozdanie o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i akumulatorów]

1. Wzór sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów jest przekazywane w postaci papierowej albo elektronicznej, jako dokument elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE O WYDAJNOŚCI RECYKLINGU PROCESU RECYKLINGU ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 maja 2015 r. (poz. 657)

WZÓR – SPRAWOZDANIE O WYDAJNOŚCI RECYKLINGU PROCESU RECYKLINGU ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiającym na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151 z 12.06.2012, str. 9).

2) Przykładowe zanieczyszczenia to: tworzywa sztuczne, fragmenty ebonitu, elementy/kawałki żelaza, włókna ze złomu elektronicznego, stopione aluminium.

3) Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Stosunek masy wyjściowej ogółem do masy wejściowej ogółem.

5) Stosunek masy wyjściowej ołowiu do masy wejściowej ołowiu.

6) Stosunek masy wyjściowej kadmu do masy wejściowej kadmu.

7) Jeżeli posiada.

8) Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy sprawozdania w postaci papierowej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »