| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji,

podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej („Rzeczpospolita Polska”) oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) („Strony”), działając na podstawie artykułu 35 ustęp 1 i w celu wdrożenia artykułu 26 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 roku („Umowa”),

postanawiają, co następuje:

Artykuł 1 [Zakres regulacji]

Niniejsze Porozumienie określa zasady, wskazane w artykule 26 Umowy, według których siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są uprawnione do użytkowania własnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, włączając w to wykorzystanie widma elektromagnetycznego oraz współpracę na rzecz zapobiegania powstawaniu szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych i minimalizowania ich wpływu.

Artykuł 2 [Wniosek o przydział niezbędnych częstotliwości radiowych]

1. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą wnioskować do polskiego wojskowego organu zarządzania częstotliwościami (NARFA Polska) o przydział niezbędnych częstotliwości radiowych. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej nie będą pobierać opłat za wykorzystywanie przydzielonych częstotliwości radiowych.

2. Przy ubieganiu się o przydział częstotliwości radiowych, jak również w przypadku zmiany lub cofnięcia przydziału częstotliwości radiowych udostępnionych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą postępowały zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami NATO.

3. W przypadku, gdy kwestia związana z użytkowaniem częstotliwości radiowych nie jest objęta w wystarczający sposób wytycznymi i procedurami NATO, kwestia ta będzie wspólnie rozpatrywana przez Sekcję Zarządzania Częstotliwościami komórki J6 Europejskiego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki (USEUCOM) w Brukseli oraz NARFA Polska.

Artykuł 3 [Organy uprawnione do stosowania kodów, systemów kryptograficznych i innych środków bezpieczeństwa łączności]

1. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są uprawnione do stosowania kodów, systemów kryptograficznych i innych środków bezpieczeństwa łączności we wszystkich systemach telekomunikacyjnych Stanów Zjednoczonych.

2. Wykorzystanie systemów kryptograficznych w sieci koalicyjnej między siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych może wymagać ustanowienia standardowych procedur operacyjnych uwzględniających informacje o organach zarządzających, zarządzaniu sprzętem i materiałami kryptograficznymi oraz o zakresie odpowiedzialności każdej ze Stron.

Artykuł 4 [Współpraca przy ustaleniu i identyfikacji źródła zakłóceń]

1. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą współpracować przy ustaleniu i identyfikacji źródła zakłóceń oraz eliminacji wszystkich szkodliwych zakłóceń pracy systemów telekomunikacyjnych Stanów Zjednoczonych lub Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy takie zakłócenie powodowane będzie przez cywilne systemy telekomunikacyjne lub będzie wpływać na nie, wówczas procedury eliminacji takich zakłóceń będą koordynowane przez NARFA Polska, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z artykułem 2.

Artykuł 5 [Procedury oceny potencjalnych zagrożeń]

W odniesieniu do urządzeń telekomunikacyjnych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, których możliwość użycia podlega konsultacji zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 Umowy, Strony lub ich przedstawiciele ustalą w formie pisemnej procedury oceny potencjalnych zagrożeń obejmujących użytkowanie tych urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu skutecznego zapewnienia, że odstępstwo od standardów określonych prawem Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zagrażało ludzkiemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Procedury te umożliwią prowadzenie pomiarów we współpracy między Stronami.

Artykuł 6 [Wejście w życie]

1. Niniejsze Porozumienie może być zmienione w każdym czasie, za wspólną pisemną zgodą Stron. Zmiany zostaną dokonane w formie pisemnej i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu.

2. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie z chwilą podpisania i pozostanie w mocy tak długo, jak długo pozostaje w mocy Umowa lub do momentu jego rozwiązania następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia dokonania pisemnej notyfikacji przez którąkolwiek ze Stron.

Podpisano w Warszawie, dnia 27 kwietnia 2015 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »