reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej

Na podstawie art. 24m ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa metodę dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

§ 2. [Odcinki dróg]

1. W celu dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej, sieć dróg dzieli się na odcinki o długości od 2 km do 10 km o jednorodnych parametrach technicznych.

2. Odcinki o jednorodnych parametrach technicznych, zwane dalej „odcinkami dróg”, powinny posiadać jednakową klasę drogi i liczbę pasów ruchu oraz zbliżoną wielkość średniego dobowego ruchu rocznego.

3. Dopuszczalne jest wyznaczenie odcinków dróg krótszych niż 2 km w przypadku, gdy ze względu na niejednorodne parametry techniczne nie jest możliwe wyznaczenie odcinka o długości przynajmniej 2 km.

§ 3. [Dane uwzględniane przy dokonywaniu klasyfikacji dróg]

1. Przy dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej uwzględnia się dane, o których mowa w § 8, § 9 i § 19, za okres ostatnich trzech lat od dokonania poprzedniej klasyfikacji.

2. W przypadku dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej, po raz pierwszy, uwzględnia się dane, o których mowa w § 8, § 9 i § 19, za okres ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym dokonuje się tej klasyfikacji.

§ 4. [Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych]

Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych polega na określeniu klasy ryzyka indywidualnego, jakie ponosi pojedynczy użytkownik dróg na odcinku drogi.

§ 5. [Rodzaje ruchu]

1. Dla potrzeb dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych rozróżnia się trzy rodzaje ruchu:

1) z udziałem wszystkich użytkowników dróg;

2) z udziałem pieszych i rowerzystów;

3) z udziałem motocyklistów i motorowerzystów.

2. Klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych dokonuje się oddzielnie dla każdego rodzaju ruchu.

§ 6. [Wskaźnik koncentracji wypadków śmiertelnych]

Do dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych służy wskaźnik koncentracji wypadków śmiertelnych KWZU, który pozwala na określenie klasy ryzyka indywidualnego (poziomu bezpieczeństwa) na odcinku drogi, umożliwia wykonanie rankingu odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych w zależności od wielkości tego wskaźnika oraz służy do informowania użytkowników dróg o klasie ryzyka indywidualnego na odcinku drogi.

§ 7. [Obliczanie wskaźnika koncentracji wypadków śmiertelnych]

Wskaźnik koncentracji wypadków śmiertelnych KWZU oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 8. [Wzór na obliczenie wskaźnika koncentracji wypadków śmiertelnych]

Wskaźnik koncentracji wypadków śmiertelnych KWZU oblicza się według wzoru 1:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KWZU – wskaźnik koncentracji wypadków śmiertelnych (wypadków śmiertelnych/1 mld pojazdokilometrów/3 lata),

LWZU – liczba wypadków śmiertelnych w okresie 3 lat,

U – rodzaj ruchu: w, pr, m

w – wypadki śmiertelne ze wszystkimi użytkownikami dróg,

pr – wypadki śmiertelne z pieszymi i rowerzystami,

m – wypadki śmiertelne z motocyklistami i motorowerzystami,

PP – praca przewozowa (mld pojazdokilometrów/3 lata).

§ 9. [Obliczanie pracy przewozowej]

Pracę przewozową PP oblicza się według wzoru 2:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PP – praca przewozowa (mld pojazdokilometrów/3 lata),

N – średni dobowy ruch roczny na odcinku drogi (pojazdów/dobę/3 lata),

L – długość odcinka drogi (km).

§ 10. [Obliczanie średniego dobowego ruchu rocznego]

1. Średni dobowy ruch roczny N w trzyletnim okresie oblicza się jako sumę średniego dobowego ruchu rocznego w każdym roku.

2. W przypadku gdy w danym roku nie był wykonywany pomiar średniego dobowego ruchu rocznego należy dokonać jego oszacowania.

§ 11. [Klasy ryzyka indywidualnego]

1. W celu dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych wyróżnia się pięć klas ryzyka indywidualnego, określających poziom bezpieczeństwa odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych.

2. Klasy ryzyka indywidualnego (poziomu bezpieczeństwa) określono w tablicy 1A oraz 1B w załączniku do rozporządzenia, oddzielnie dla każdego rodzaju ruchu.

3. Ranking odcinków dróg ze względu na ryzyko indywidualne wykonuje się, segregując poszczególne odcinki dróg od największych wartości wskaźnika KWZU do najmniejszych wartości wskaźnika KWZU, oddzielnie dla każdego rodzaju ruchu.

§ 12. [Klasy ryzyka społecznego]

Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej polega na określeniu klasy ryzyka społecznego, jakie ponoszą wszyscy użytkownicy dróg na odcinku drogi.

§ 13. [Wskaźnik gęstości unormowanych kosztów wypadków]

Do dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej służy wskaźnik gęstości unormowanych kosztów wypadków GKWN, który pozwala na określenie klasy ryzyka społecznego (poziomu bezpieczeństwa) na odcinkach dróg, umożliwia wykonanie rankingu odcinków dróg ze względu na ryzyko społeczne w zależności od wielkości tego wskaźnika, określenie poziomu akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami i wytypowanie odcinków dróg o dużej możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych.

§ 14. [Obliczanie wskaźnika gęstości unormowanych kosztów wypadków]

Wskaźnik gęstości unormowanych kosztów wypadków GKWN oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 15. [Wzór na obliczenie wskaźnika gęstości unormowanych kosztów wypadków]

Wskaźnik gęstości unormowanych kosztów wypadków GKWN oblicza się według wzoru 3:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

GKWA – wskaźnik gęstości aktualnych kosztów wypadków według cen w roku analizy (mln zł/km/3 lata),

GKWN – wskaźnik gęstości unormowanych kosztów wypadków według cen z 2013 roku (mln zł/km/3 lata),

WKN – współczynnik korekcyjny, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013.

§ 16. [Obliczanie wskaźnika gęstości aktualnych kosztów wypadków]

Wskaźnik gęstości aktualnych kosztów wypadków GKWA oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 17. [Wzór na obliczenie wskaźnika gęstości aktualnych kosztów wypadków]

Wskaźnik gęstości aktualnych kosztów wypadków GKWA oblicza się według wzoru 4:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

GKWA – wskaźnik gęstości aktualnych kosztów wypadków (mln zł/km/3 lata),

KWDA – aktualne koszty wypadków (mln zł/3 lata),

L – długość odcinka drogi (km).

§ 18. [Obliczanie aktualnych kosztów wypadków]

Aktualne koszty wypadków KWDA oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 19. [Wzór na obliczenie aktualnych kosztów wypadków]

Aktualne koszty wypadków KWDA oblicza się według wzoru 5:

KWDA = JKSMA × LW + JKLRA × LLR + JKCRA × LCR + JKZA × LZ

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

LW – liczba wypadków drogowych w okresie 3 lat,

LLR – liczba ofiar lekko rannych (ofiar/3 lata),

LCR – liczba ofiar ciężko rannych (ofiar/3 lata),

LZ – liczba ofiar śmiertelnych (ofiar/3 lata),

JKSMA – jednostkowy koszt strat materialnych w wypadku w środkowym roku trzyletniego okresu (mln zł/wypadek),

JKLRA – jednostkowy koszt ofiary lekko rannej w wypadku w środkowym roku trzyletniego okresu (mln zł/ofiarę),

JKCRA – jednostkowy koszt ofiary ciężko rannej w wypadku w środkowym roku trzyletniego okresu (mln zł/ofiarę),

JKZA – jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej w wypadku w środkowym roku trzyletniego okresu (mln zł/ofiarę).

§ 20. [Koszty wypadków oraz koszty ofiar wypadków w roku bazowym 2013]

Koszty wypadków oraz koszty ofiar wypadków w roku bazowym 2013 określono w tablicy 2 w załączniku do rozporządzenia.

§ 21. [Obliczanie unormowanych kosztów wypadków]

Unormowane koszty wypadków KWDN oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 22. [Wzór na obliczenie unormowanych kosztów wypadków]

Unormowane koszty wypadków KWDN oblicza się według wzoru 6:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KWDN – unormowane koszty wypadków przeliczone na rok bazowy 2013 (mln zł/3 lata),

KWDA – aktualne koszty wypadków (mln zł/3 lata),

WKN – współczynnik korekcyjny, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013.

§ 23. [Wzór na obliczenie współczynnika korekcyjnego]

Współczynnik korekcyjny WKN, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013, oblicza się według wzoru 7:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WKN – współczynnik korekcyjny, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013,

SKWA – średni koszt wypadku w Polsce w środkowym roku trzyletniego okresu analizy (mln zł/wypadek),

SKWB – średni koszt wypadku w Polsce w roku bazowym 2013 w (mln zł/wypadek).

§ 24. [Klasy ryzyka społecznego]

1. W celu dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej wyróżnia się pięć klas ryzyka społecznego, określających poziom bezpieczeństwa odcinków dróg ze względu na unormowaną gęstość kosztów wypadków GKWN.

2. Klasy ryzyka społecznego (poziomu bezpieczeństwa) ze względu na unormowaną gęstość kosztów wypadków określono w tablicy 3A oraz 3B w załączniku do rozporządzenia.

3. Ranking odcinków dróg, ze względu na unormowaną gęstość kosztów wypadków, wykonuje się, segregując poszczególne odcinki dróg od największych wartości wskaźnika GKWN do najmniejszych wartości wskaźnika GKWN.

§ 25. [Poziomy akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami]

1. W celu ustalenia kolejności podejmowania działań naprawczych na analizowanych odcinkach dróg określa się poziom akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami.

2. Poziomy akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami określono w tablicy 4 w załączniku do rozporządzenia.

3. Wyznaczanie poziomu akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami polega na porównaniu uzyskanej w wyniku obliczeń klasy ryzyka na analizowanym odcinku drogi z wymaganiami przedstawionymi w tablicy 4 w załączniku do rozporządzenia, oddzielnie dla ryzyka indywidualnego i ryzyka społecznego.

§ 26. [Działania naprawcze zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa]

Działania naprawcze zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa należy prowadzić w pierwszej kolejności na odcinkach dróg, na których występuje jednocześnie nieakceptowany poziom ryzyka społecznego i nieakceptowany poziom ryzyka indywidualnego.

§ 27. [Wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków]

Narzędziem pomocniczym służącym do wytypowania odcinków dróg o dużej możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych na odcinkach dróg o nieakceptowanym poziomie ryzyka zagrożeń wypadkami jest wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków PRKWN.

§ 28. [Obliczanie wskaźnika redukcji unormowanych kosztów wypadków]

Wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków PRKWN oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 29. [Wzór na obliczenie wskaźnika potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków]

Wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków PRKWN oblicza się według wzoru 8:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PRKWN – wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków na odcinku wybranej klasy drogi (mln zł/km/3 lata),

PRKWA – wskaźnik potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków na odcinku wybranej klasy drogi (mln zł/km/3 lata),

WKN – współczynnik korekcyjny, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów wypadków na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013.

§ 30. [Obliczanie wskaźnika potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków]

Wskaźnik potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków PRKWA oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 31. [Wzór na obliczenie wskaźnika potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków]

Wskaźnik potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków PRKWA oblicza się według wzoru 9:

PRKWA = GKWA – BGKWA

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PRKWA – wskaźnik potencjału redukcji aktualnych kosztów wypadków drogowych wybranej klasy drogi (mln zł/km/3 lata),

GKWA – wskaźnik gęstości aktualnych kosztów wypadków drogowych (mln zł/km/3 lata),

BGKWA – bazowa gęstość aktualnych kosztów wypadków drogowych wybranej klasy drogi (mln zł/km/3 lata).

§ 32. [Wzór na obliczenie bazowej gęstości aktualnych kosztów wypadków drogowych wybranej klasy drogi]

Bazową gęstość aktualnych kosztów wypadków drogowych wybranej klasy drogi BGKWA oblicza się według wzoru 10:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

BGKWA – bazowa gęstość aktualnych kosztów wypadków drogowych wybranej klasy drogi (mln zł/km/3 lata),

PP – praca przewozowa (mld pojazdokilometrów/3 lata),

WKN – współczynnik korekcyjny, umożliwiający przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2013,

BKKWN – bazowa koncentracja unormowanych kosztów wypadków na odcinku drogi dla wybranej klasy drogi (mln zł/1 mld pojazdokilometrów/3 lata),

L – długość odcinka drogi (km).

§ 33. [Bazowa koncentracja unormowanych kosztów wypadków na odcinku drogi dla wybranej klasy drogi]

Bazową koncentrację unormowanych kosztów wypadków na odcinku drogi dla wybranej klasy drogi określono w tablicy 5 w załączniku do rozporządzenia.

§ 34. [Wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków]

1. Wskaźnik potencjału redukcji unormowanych kosztów wypadków PRKWN służy do określenia klasy potencjału skuteczności działań naprawczych na analizowanych odcinkach dróg.

2. Wyróżnia się cztery klasy potencjału skuteczności działań naprawczych (przewidywana redukcja kosztów wypadków), których podjęcie ma na celu doprowadzenie odcinków dróg do wymaganych standardów bezpieczeństwa.

3. Klasy skuteczności działań naprawczych dla odcinków dróg określono w tablicy 6 w załączniku do rozporządzenia.

§ 35. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336 i 1830.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 października 2015 r. (poz. 1845)

TABLICA 1A

Klasy ryzyka indywidualnego (poziomy bezpieczeństwa) ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych dla dróg klasy A i S oraz pozostałych dróg krajowych położonych poza miastami na prawach powiatu

Klasa ryzyka

Poziom bezpieczeństwa

Rodzaj ruchu

ze wszystkimi użytkownikami dróg

z pieszymi i rowerzystami

z motocyklistami i motorowerzystami

Koncentracja wypadków śmiertelnych

KWZw

KWZpr

KWZm

od

do

od

do

od

do

A

Bardzo wysoki

0,00

2,50

0,00

1,00

0,00

0,50

B

Wysoki

2,51

10,00

1,01

3,00

0,51

2,00

C

Średni

10,01

17,50

3,01

6,00

2,01

3,50

D

Niski

17,51

30,00

6,01

10,00

3,51

6,00

E

Bardzo niski

>30,00

>10,00

>6,00

 

TABLICA 1B

Klasy ryzyka indywidualnego (poziomy bezpieczeństwa) ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych dla dróg krajowych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg klasy A i S

Klasa ryzyka

Poziom bezpieczeństwa

Rodzaj ruchu

ze wszystkimi użytkownikami dróg

z pieszymi i rowerzystami

z motocyklistami i motorowerzystami

Koncentracja wypadków śmiertelnych

KWZw

KWZpr

KWZm

od

do

od

do

od

do

A

Bardzo wysoki

0,00

1,50

0,00

0,80

0,00

0,50

B

Wysoki

1,51

3,50

0,81

2,50

0,51

1,50

C

Średni

3,51

8,00

2,51

5,00

1,51

3,50

D

Niski

8,01

20,0

5,01

9,00

3,51

6,00

E

Bardzo niski

>20,00

>9,00

>6,00

 

TABLICA 2

Koszty wypadków i ofiar wypadków w roku bazowym 2013

Rok

Średni koszt wypadku

Jednostkowy koszt strat materialnych w wypadku

Jednostkowy koszt ofiary lekko rannej

Jednostkowy koszt ofiary ciężko rannej

Jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej

SKWB (mln zł/wypadek)

JKSMA (mln zł/wypadek)

JKLRA (mln zł/ofiarę)

JKCRA (mln zł/ofiarę)

JKZA (mln zł/ofiarę)

2013

0,95307

0,01945

0,03042

2,21318

1,97758

 

TABLICA 3A

Klasy ryzyka społecznego (poziomy bezpieczeństwa) ze względu na unormowaną gęstość kosztów wypadków dla dróg klasy A i S oraz pozostałych dróg krajowych położonych poza miastami na prawach powiatu

Klasa ryzyka

Poziom bezpieczeństwa

Przekrój drogi

1x2

2x2

2x3

Unormowana gęstość kosztów wypadków

GKWN (mln zł/km/3 lata)

GKWN (mln zł/km/3 lata)

GKWN (mln zł/km/3 lata)

od

do

od

do

od

do

A

Bardzo wysoki

0,00

0,20

0,00

0,30

0,00

0,40

B

Wysoki

0,21

0,60

0,31

1,10

0,41

1,60

C

Średni

0,61

1,50

1,11

2,00

1,61

2,50

D

Niski

1,51

3,00

2,01

3,50

2,51

4,00

E

Bardzo niski

>3,00

>3,50

>4,00

 

TABLICA 3B

Klasy ryzyka społecznego (poziomy bezpieczeństwa) ze względu na unormowaną gęstość kosztów wypadków dla dróg krajowych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg klasy A i S

Klasa ryzyka

Poziom bezpieczeństwa

Przekrój drogi

1x2

2x2

2x3

Unormowana gęstość kosztów wypadków

GKWN (mln zł/km/3 lata)

GKWN (mln zł/km/3 lata)

GKWN (mln zł/km/3 lata)

od

do

od

do

od

do

A

Bardzo wysoki

0,00

0,10

0,00

0,20

0,00

0,30

B

Wysoki

0,11

0,60

0,21

1,20

0,31

1,80

C

Średni

0,61

1,60

1,21

2,20

1,81

2,80

D

Niski

1,61

3,50

2,21

4,00

2,81

4,50

E

Bardzo niski

>3,50

>4,00

>4,50

 

TABLICA 4

Wymagania zarządzania ryzykiem na drogach krajowych w sieci TEN-T

Klasa techniczna drogi

Poziom akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami

Ryzyko akceptowane

Ryzyko tolerowane

Ryzyko nieakceptowane

Klasa ryzyka występującego na odcinku drogi

Autostrada (A)

A

B, C

D, E

Droga ekspresowa (S)

A

B, C

D, E

Droga główna ruchu przyśpieszonego (GP)

A, B

C, D

E

Droga główna (G)

A, B

C, D

E

 

TABLICA 5

Bazowa koncentracja unormowanych kosztów wypadków na odcinku drogi dla wybranej klasy drogi (wg cen z 2013 roku)

Klasa drogi

Bazowa koncentracja unormowanych kosztów wypadków drogowych

BKKWN (mln zł/1 mld pojazdokilometrów/3 lata)

Autostrady i drogi ekspresowe (A+S)

0,950

Drogi główne i główne ruchu przyśpieszonego (GP+G)

6,500

 

TABLICA 6

Klasy potencjału skuteczności działań naprawczych (przewidywana redukcja kosztów wypadków)

Klasa potencjału skuteczności działań

Przewidywana redukcja kosztów wypadków

Odcinki dróg klasy A i S oraz pozostałych dróg krajowych położonych poza miastami na prawach powiatu

Odcinki dróg krajowych położonych w miastach na prawach powiatu

Unormowany potencjał redukcji kosztów wypadków

PRKWN (mln zł/km/3 lata)

PRKWN (mln zł/km/3 lata)

od

do

od

do

I

Brak

<0,0

<0,0

II

Mała

0,00

1,00

0,0

1,50

III

Średnia

1,01

2,00

1,51

3,00

IV

Duża

>2,00

>3,00

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama