Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1103) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 635,0653 ha, położone na terenach miast: Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny i Suwałki oraz gmin: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn i Zabłudów.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Suwałki:

– opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761128, w kierunku południowo-wschodnim, po ścianie zwartych upraw leśnych, przez punkt poligonowy III klasy 951 do punktu 761045. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 761168, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 761205. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 761130, w którym załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu 761129. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 761193 i dochodzi do punktu 761128, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 10, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 291870, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 24466/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 291871 do punktu 291872. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 271878, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkty: 291879 i 935997 do punktu 291887, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 24463/1. Stąd nadal biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 24463/1 przez punkt 291886 do punktu 291889. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 24463/1, 24463/2 i 24466/6 przez punkty: 292269, 291888 i 291960 do punktu 291867. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 291866, gdzie załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkty: 291865, 291864 i 291863 do punktu 371259. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 371258. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 24466/6 i 24574/1 przez punkt 371485 do punktu 938468. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 24574/1 i 24466/6 przez punkt 938469 do punktu 938470. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938471. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938472. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938473, gdzie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938474. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 291874, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkt 291873 do punktu 291870, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 11, 12 i 13 w brzmieniu:

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 32807/1 od punktu 831064, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 831322. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 831323. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 831056, w którym skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 831057, 831058, 831062 i 831063 do punktu 831064, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831315, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32807/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 32807/3 i 32808/1 przez punkt 831168 do punktu 831238, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 32808/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 32808/1 do punktu 831239, w którym skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 32808/1 i 32807/3 przez punkt 831167 do punktu 831316. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32807/3 do punktu 831315, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831054, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32810/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu 83123. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32810/1 do punktu 831234. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831158, w którym skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 831155. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831156. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 841021, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 831147. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32813 przez punkty: 931781 i 931782 do punktu 841027. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 32813 do punktu 831153, w którym skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 831154. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32813 do punktu 831151, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 32812/6 i 32812/5 przez punkty: 935527 i 831152 do punktu 921090. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 32812/5 i 32812/6 przez punkt 935526 do punktu 831198. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 przez punkt 831048 do punktu 831324. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831329, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831328. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 831327, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 831326. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831325. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 32812/6 i 32810/1 przez punkty: 831051, 831052 i 831053 do punktu 831054, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Grajewo otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Grajewo

Obręb ewidencyjny 1 Grajewo, miasto Grajewo

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 11.60-113, położonego przy ulicy Wiórowej, wzdłuż wewnętrznej drogi zakładowej Pfleiderer Grajewo S.A., w kierunku północno-wschodnim do punktu 11.60-114. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-120, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 11.60-119. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 11.60-118, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc wzdłuż drogi zakładowej dochodzi do punktu 11.60-116. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-117, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego Grajewo i Elżbiecin, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy obrębów ewidencyjnych Grajewo i Elżbiecin przez punkty: 6404, 11.60-19, 11.60-20, 11.60-111 do punktu 11.60-112. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Wiórowej do punktu 11.60-113, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 5007 od punktu 1.54-00020, położonego w jej południowo-zachodnim narożniku, w kierunku północnym przez punkty: 1.54-00060, 1.54-00121, 1.54-00061 i 1.54-00062 do punktu 1.54-00063. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 1.54-00021 do punktu 1.54-00001. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 1.54-00002 i 1.54-00003 do punktu 1.54-00004. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 1.54-00024, 1.54-00026, 1.54-00123, 1.54-00032, 1.54-00138, 1.54-00079, 1.54-00122 i 1.54-00080 do punktu 1.54-00020, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 1.51-00013, położonego w południowym narożniku działki 5006, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 5006 i 5005/2 przez punkty: 1.51-00011, 1.51-00015 i 1.51-00017 do punktu 1.51-00135. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5005/2 do punktu 1.51-00136. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 5005/2 do punktu 1.51-00021. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 5005/2 przez punkt 1.51-00020 do punktu 1.51-00029. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 5005/2 i 5006 przez punkty: 1.51-00030, 1.51-00088, 1.51-00031, 1.51-00024, 1.51-00033, 1.51-00026, 1.51-00027, 1.51-00045 i 1.51-00038 do punktu 1.51-00037. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 5006 do punktu 1.51-00014, położonego przy skrzyżowaniu ulic: Robotniczej i Proletariackiej. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 1.51-00013, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Białystok otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Białystok

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 21, arkusz mapy nr 6, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 21.08-0130 w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0131. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty: 21.08-0132, 21.08-0133, 21.08-0134, 21.08-0135, 21.08-0136, 21.08-0137, 21.08-0138, 21.08-0139, 21.08-0140, 21.08-0141, 21.08-0142, 21.08-0143, 21.08-0144, 21.08-0145, 21.08-0146, 21.08-0147, 21.08-0148, 21.08-0149, 21.08-0150 do punktu 21.08-0151. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 21.08-0152, a następnie w kierunku południowym do punktu 21.08-0153. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 21.08-0154, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 21.08-0155, 21.08-0156, 21.08-0157, 21.08-0158, 21.08-0159, 21.08-0160, 21.08-0161, 21.08-0162, 21.08-0163, 21.08-0164 dochodzi do punktu 21.08-0165. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 21.08-0166, a następnie biegnie w kierunku północnym do punktu 21.08-0130, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 21, arkusz mapy nr 6, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 21.08-0167 do punktu 21.08-0168, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkty: 21.08-0169, 21.08-0170, 21.08-0171, 21.08-0172, 21.08-0173, 21.08-0174, 21.08-0175 dochodzi do punktu 21.08-0176. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 21.08-0177, z którego biegnie w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 21.08-0178. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 21.08-0179, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 21.08-0180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 21.08-0181, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0167, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 22 – Krywlany, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 1103, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 1/21 do punktu 2048. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 1/22 do punktu 775. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1/22 przez punkt 668 do punktu 652. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 1/22 i 1/21 przez punkty: 2049 i 1046 do punktu 1062. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 1103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 22 – Krywlany, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 1/23 od punktu 1037, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 815 i 802 do punktu 642. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 583, 572 i 416 do punktu 2052. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 2111, 2109, 2108, 2107, 2106, 2103, 2102, 2100, 2098, 2095 i 2092 do punktu 2085. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075, 2073, 2072, 2071, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064 i 2063 i dochodzi do punktu 2062. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 1037, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 5090, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 767/35 i 767/31 przez punkty: 5091, 5092 i 1608 do punktu 1619. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 767/35 do punktu 4270. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 767/35 przez punkty: 4268, 4266, 4264 i 4262 do punktu 5084. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 5090, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 788/18 od punktu 802, w kierunku wschodnim przez punkty: 794, 787 i 767 do punktu 5173. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 5174. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt 4247 do punktu 800. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu 802, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 531, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 788/21 przez punkty: 499, 483, 479, 474, 470, 465, 460, 453, 450, 447 do punktu 446. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 4271. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 788/21, 788/22, 788/23 i 788/24 przez punkty: 4269, 4267, 4265, 4263, 4261, 5243, 4259, 5244, 5245, 4257, 4253 i 4251 do punktu 4249. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 788/24 do punktu 5176. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 788/24, 788/23 i 788/22 przez punkty: 5242, 5241 i 5175 do punktu 531, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 785/2 od punktu 4373, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 355 do punktu 321. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu 322. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 352, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 320. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 301 dochodzi do punktu 297. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu 4769. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 4770, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 4959 i 4771 dochodzi do punktu 4776. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu 384, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 364. Stąd biegnie na północ do punktu 368, w którym załamuje się na zachód i dochodzi do punktu 395. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt 396 do punktu 4368. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 4369 i 4370 do punktu 4371. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkt 4372 do punktu 4373, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 771/36 od punktu 5219 do punktu 1205, w którym skręca na południe i biegnie do punktu 1223. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 5221, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 4281. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 771/36 przez punkty: 4280, 4279, 4278 i 4277 do punktu 1548. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 771/36 z ulicą Myśliwską przez punkty: 5217, 5218, 4275, i dochodzi do punktu 5219, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny 21 – Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 5220, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 771/40 przez punkt 1099 do punktu 948. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu 950. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 771/8 do punktu 827. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 771/8 i 771/41 przez punkt 826 do punktu 5222. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 771/41 do punktu 4289. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek 771/41 i 771/40 przez punkty: 4288, 5235, 4287, 4286, 4285, 4284 i 4283 do punktu 4282. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki 771/40 dochodzi do punktu 5220, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Szczuczyn, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Czyżew, Hajnówka, Narewka, Nowogród, Sejny, Olecko, Zabłudów i Ostrów Mazowiecka w brzmieniu:

„Podstrefa Szczuczyn

Obręb ewidencyjny 0005, gmina Szczuczyn

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu g1, położonego na granicy działki 234, w kierunku wschodnim przez teren działki 234 do punktu g2, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu g3. Stąd biegnie na wschód przez teren działki 233 do punktu g13. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu g12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 233 do punktu 1.04-00260. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 233 przez punkty: 1.04-00210, 1.04-00211, 1.04-00212, 1.04-00259, 1.04-00213 i 1.04-00214 do punktu 1.09-00325. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 233 i 234 przez punkty: 1.04-00341 i 1.04-00230 do punktu g1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1.04-00231, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 234, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 234 do punktu 1.04-00226, położonego u zbiegu granic działek: 234, 235 i 239. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 234 do punktu g15, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez teren działki 234 do punktu g14, położonego na granicy między działkami: 233 i 234. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 234 do punktu g7, i dalej przez teren działki 234 przez punkt g6 do punktu g5. Tu skręca na południe i przez teren działki 234 dochodzi do punktu g4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 234 do punktu 1.04-00231, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu g31, położonego na granicy działki 249/1, w kierunku wschodnim do punktu g32, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie przez tereny działek: 249/1 i 238 do punktu g22. Tu skręca na północ i biegnie przez teren działki 238 do punktu g21. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez tereny działek: 238, 237/3 i 237/2 do punktu g25. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 237/2 i 237/1 do punktu g26. Stąd biegnie na północ przez teren działki 237/1 do punktu g27, w którym skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy między działkami 237/1 i 236 do punktu g28. Tu skręca na południe i biegnie przez teren działki 237/1 do punktu g29. Stąd biegnie na południowy wschód przez tereny działek: 237/1, 237/2 i 238 do punktu g20. Tu skręca na wschód i biegnie przez teren działki 238 do punktu g19. Stąd biegnie na północny wschód przez tereny działek: 238, 237/3, 237/2, 237/1 i 236 przez punkt g18 do punktu g16. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 236 do punktu 1.04-00227, położonego u zbiegu granic działek: 235, 236, 239. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 236 do punktu 1.04-00232. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238 i 249/1 przez punkty: 1.04-00233, 1.04-00550, 1.04-00549, 1.04-00234, 1.04-00235 do punktu g31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 1.04-00236, położonego w południowym narożniku działki 249/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 249/1 do punktu 1.04-00566. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00567. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim nadal wzdłuż granicy działki 249/1 do punktu 1.04-00568. Tu załamuje się na południowy zachód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00224. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 239 do punktu g17. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez tereny działek: 239, 237/1, 237/2, 237/3 i 249/1 przez punkt g23 do punktu g33. Stąd biegnie na południe przez teren działki 249/1 do punktu g34, w którym skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00236, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bielsk Podlaski

Obręb ewidencyjny 3, miasto Bielsk Podlaski

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-24524, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/69, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki z ulicą Maszynową do punktu 3-23854, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/69 do punktu 3-00234. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00230, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00231. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/6 z ulicą Techniczną do punktu 3-00239, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 3-00238. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00237, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 3-00236 do punktu 3-21370. Stąd biegnie na południe wzdłuż działki 3474/69 do punktu 3-00243, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/69 przez punkt 3-24543 do punktu 3-24524, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 3-23853, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/71, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 3474/71 i 3474/59 z ulicą Maszynową przez punkty: 3-23793 i 3-23794 do punktu 3-23795, położonego przy skrzyżowaniu ulic: Maszynowej i Technicznej. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3474/59 i 3474/61 przez punkty: 3-23796, 3-23797, 3-23803 i 3-23798 do punktu 3-23799. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/61 do punktu 3-23800. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-00221, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 3-23802, i po przecięciu działki 3474/71 dochodzi do punktu A. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/71 przez punkt 3-22626 do punktu 3-23853, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-20673, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/36 przy ulicy Technicznej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 3474/36 z ulicą Techniczną do punktu 3-00223. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-00222, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/63 z ulicą Techniczną do punktu 3-23801. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-00220 do punktu 3-00693, w którym załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/36 przez punkt 3-6496 do punktu 3-210. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/36 przez punkt 3-265 do punktu 3-20673, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Siemiatycze

Obręb 0008 Czartajew, gmina Siemiatycze

Granica biegnie po granicy działki 317/31 od punktu 8-1779, położonego w jej południowo-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 8-1780. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 8-1799, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie do punktu 8-1657. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 8-1658, w którym skręca na zachód i biegnie przez punkty: 8-1789 i 8-1790 do punktu 8-1791. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 8-1792, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty: 8-1806, 8-1805, 8-1804, 8-1803, 8-1802, 8-1801 i 8-1800 dochodzi do punktu 8-1779, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czyżew

Obręb 0002 – Czyżew-Osada, gmina Czyżew

Granica biegnie od punktu 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 174/26, 175/3, 231/1 przez punkt 2 do punktu 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działek: 271/1, 175/3, 175/2, 175/1, 174/24 przez punkty: 4, 5, 6 do punktu 7. Stąd biegnie wzdłuż działek: 174/24 i 202/1 w kierunku północno-zachodnim do punktu 8. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 9. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 10. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 202/1 i 174/24 do punktu 12. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 174/19 i 174/24 do punktu 13. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/19 i 174/24 do punktu 14. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/22 i 174/24 do punktu 15. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/22 i 174/24 do punktu 16. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/24 i 174/22 do punktu 17. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/17 i 174/24 do punktu 18. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 663, 174/24, 174/25, 174/26 przez punkty: 19 i 20 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Hajnówka

Obręb 0001, miasto Hajnówka

Kompleks 1

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1056/135 od punktu 154594, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, na północny wschód przez punkty: 150322 i 150323 do punktu 154716. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 154714, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt 150338 do punktu 150339. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 150340 do punktu 154594, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1056/239 od punktu 154718, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 154720. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 154719, w którym skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 150325, 150326 i 150327 do punktu 150329. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkty: 124536, 124537, 150459, 124538, 124539, 124540 i 124542 do punktu 154600. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 150336, 154660, 150337, 154604 i 150356 do pkt 154715. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 154718, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Narewka

Obręb 0029 Siemianówka, gmina Narewka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 00890, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 517/2, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 517/2 przez punkty: 00896, 00897, 00898 i 00899 do punktu 00900. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 517/2 do punktu 00901, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 517/2 i 517/1 przez punkty: 05701, 05702, 05703, 05704, 05705, 05706, 05707 i 00895 do punktu 00894. Tu załamuje się w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki 517/1 dochodzi do punktu 00893. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 517/1 do punktu 00892, w którym skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 517/1 i 517/2 przez punkty: 05765, 05764, 05763, 214, 00902, 05731 i 05730 do punktu 00890, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 45/2 od punktu 02978, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 01983 i 01982 do punktu 01981. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 01353 i 01349 do punktu 02979. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 02980, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 02978, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 34 od punktu 02935, położonego w jej północno-wschodnim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 02943. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkty: 01326 i 01323 do punktu 05018. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 02937, w którym skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 03778, 1085 i 03776 do punktu 02935, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowogród

Obręb 0001 Nowogród, gmina Nowogród

Granica biegnie od punktu 6565, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 560, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 560 przez punkty: 2083 i 2082 do punktu 60514. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 560 przez punkty: 92645 i 7018 do punktu 92742, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6030, położonego u zbiegu granic działek: 560 i 558. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 560 dochodzi do punktu 6566, położonego u zbiegu granic działek: 560, 558, 557. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek: 557 i 556 przez punkt 6568 do punktu 92743, położonego u zbiegu granic działek: 558, 556 i 535. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 556 do punktu 92744, położonego u zbiegu granic działek: 535, 556 i 555. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 556 do punktu 6031, położonego u zbiegu granic działek: 556, 555 i 559. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 556 i 557 przez punkty: 6569 i 6567 do punktu 6571, położonego u zbiegu granic działek: 557, 560 i 1042. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6595, położonego u zbiegu granic działek: 560, 1042 i 561. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sejny

Obręb 0001, miasto Sejny

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 2529, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 965/22, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 965/22 do punktu 2530. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/22 do punktu 2116g. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 2119g, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 3081. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 965/19 do punktu 3082. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 2936, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 2g. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/21 do punktu 2531. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 965/15 do punktu 2535. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 965/21 i 965/22 przez punkty: 2536, 3094 i 2537 do punktu 2538. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 965/22 przez punkt 2539 do punktu 2529, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 13002016, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 965/14, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 1913 do punktu 2540. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/14 do punktu 2541. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 2542. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 2543, z którego nadal biegnie wzdłuż granicy działki 965/14 przez punkt 2543 do punktu 2544. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 2545, w którym skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 965/14 i 967/12 przez punkty: 2545, 2546, 2547 i 2548 do punktu 2549. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 967/12 przez punkt 2550 do punktu 13002015. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 965/14 do punktu 13002016, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Kompleks 1

Obręb 0001 Olecko, miasto Olecko

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1-61/1 od punktu 1.136-16, w kierunku wschodnim przez punkt 1.136-17 do punktu 1.136-11, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 1.146-2 i 1.146-4 do punktu 1.146-11. Stąd biegnie na zachód przez punkt 1.146/10 do punktu 1.146-95. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt 1.146-96 do punktu 1.136-26. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 1.136-25, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 1.136-18 do punktu 1.136-16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb 0002 Olecko, miasto Olecko

Granica biegnie od punktu 2.34-4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2-13/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek: 2-13/3, 2-13/4 i 2-14/8 przez punkty: 2.34-30, 2.34-6, 214.444.1094p, 2.34-20, 2.34-18 i 2.34-21 do punktu 2.34-22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2-14/8. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2-14/8, 2-14/2, 2-14/6, 2-14/11, 2-18/10, 2-18/7 i 2-24/1 przez punkty: 2.34-26, 2.35-8, 2.45-1, 2.45-2, 2.45-53, 2.45-4, 2.45-7, 2.55-32, 2.55-13, 2.55-24, 2.55-15 i 2.55-17 do punktu 2.55-49. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2-24/1 do punktu 2.65-14, gdzie skręca na północny zachód, i przez punkty: 2.55-20 i 2.55-21 dochodzi do punktu 2.55-22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-24/1 przez punkt 2.65-23 do punktu 2.65-13, położonego w południowym narożniku działki 2-24/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2-24/1 do punktu 2.55-48, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 2-23/39 dochodzi do punktu 2.55-47. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-23/39 przez punkt 2.55-30 do punktu 2.55-53. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2-17/126, 2-17/124, 2-17/130, 2-17/128 i 2-17/120 przez punkty: 2.55-52, 2.55-51, 2.55-50 i 2.54-42 do punktu 2.54-41. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-17/120 do punktu 2.64-22, w którym skręca na południe i przez punkt 2.64-23 dochodzi do punktu 2.64-24, położonego w południowym narożniku działki 2-17/133. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2-17/133 przez punkty: 2.64-3, 2.64-2, 2.54-17, 2.54-15, 2.54-14, 2.54-5, 2.54-8 2.54-7, 214.444-1457p do punktu 2.54-3. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2.54-2, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2-17/132 i 2-13/3 przez punkty: 2.54-1, 214.444-1456p, 2.44-2, 2.44-1 i 214.444.1455p do punktu 2.34-5, położonego w zachodnim narożniku działki 2-13/3. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 2-13/3 do punktu 2.34-4, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 2-14/10, która nie wchodzi w granice strefy, tworząc enklawę oznaczoną punktami: 2.45-60, 2.45-66, 2.45-65 i 2.45-59.

Podstrefa Zabłudów

Obręb ewidencyjny 94, gmina Zabłudów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 105/8 od punktu 94100929, położonego w południowym narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu 94100928. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 942858, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkt 94100073 do punktu 94100072. Stąd biegnie na południe do punktu 94100071, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu 94100070. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 94100069, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 94100068. Stąd biegnie na północ do punktu 94100067, w którym załamuje się na wschód i dochodzi do punktu 94100066. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 94100929, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 102/5 od punktu 103, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 94100157. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 94100174, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 104. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 909, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów Mazowiecka

Obręb ewidencyjny nr 0001, Ostrów Mazowiecka, miasto Ostrów Mazowiecka

Granica biegnie od punktu 141.2342-92, położonego u zbiegu działek: 371/10 i 371/11, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 372/9 (ogrodzenie przy ul. Białej) przez punkty 141.2342-002 i 141.2342-001 do punktu 141.2324-68. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 371/9 przez punkt 141.2323-22 (narożnik budynku) do punktu 141.2323-21 (narożnik budynku). Stąd biegnie na północ przez punkty: 141.2323-20, 141.2323-19 (narożniki budynków) do punktu 141.2323-18, w którym skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 141.2323-17, położonego u zbiegu działek: 371/9 i 371/10. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 292 przez punkty: 141.2323-013 i 141.2323-014 do punktu 141.2323-23, położonego u zbiegu działek: 371/10 i 371/11. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 141.2341-9 (narożnik budynku przemysłowego) dalej biegnie ścianą tego budynku do kolejnego narożnika oznaczonego punktem 141.2341-10, dochodzi do punktu 141.2342-92, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
  • Data wejścia w życie: 2015-11-27
  • Data obowiązywania: 2015-11-27

Dziennik Ustaw