| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory wniosków]

Określa się:

1) wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009”, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 11 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 2052)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 11 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 12 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 12 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. URZ. UE L 286 Z 31.10.2009, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »