reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych]

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, w następstwie wykonania umowy offsetowej z dnia 22 października 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Signalhorn S.àr.l. (dawniej Satlynx S.a.r.l.) związanej z dostawą anten satelitarnych oraz podzespołów satelitarnego sprzętu nadawczo-odbiorczego do mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8 w związku z dostawą mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8 dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, celem utworzenia:

1) linii produkcyjnej do montażu kontenerów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) stanowiska do pomiaru odporności na impuls elektromagnetyczny wyrobów przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

– pod warunkiem wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego na te cele.

§ 2. [Zastosowanie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych]

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu bezzwrotnego wsparcia finansowego, o którym mowa w tym przepisie, pozostającego w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

§ 3. [Termin zastosowania zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych]

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923 i 1932.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama