| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

Na podstawie art. 14b § 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dyrektorzy Izb Skarbowych upoważnieni do działania w zakresie interpretacji]

Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, zwanych dalej „organami upoważnionymi”, do:

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „ustawą”,

3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4 ustawy,

4) wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, oraz ich zmiany na podstawie art. 14e § 1 pkt 5 ustawy,

5) uchylania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6 ustawy

– w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. [Właściwość miejscowa]

Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, ustala się:

1) dla osób fizycznych – według miejsca zamieszkania;

2) dla osób prawnych – według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;

3) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;

4) dla podatkowych grup kapitałowych – według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę wskazanego w umowie o jej utworzeniu.

§ 3. [Podmiot uprawniony do wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

Do wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim;

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie lubuskim lub wielkopolskim;

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. [Podmiot uprawniony do wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych]

Do wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie małopolskim;

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, śląskim lub świętokrzyskim;

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim;

5) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. [Podmiot uprawniony do wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej w zakresie podatku od towarów i usług]

Do wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, w zakresie podatku od towarów i usług jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim;

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub świętokrzyskim;

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, opolskim lub wielkopolskim;

5) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. [Podmiot uprawniony do wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej w zakresie innych podatków]

Do wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, w zakresie przepisów prawa podatkowego innych niż podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.

§ 7. [Niemożność ustalenia właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania postanowień]

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, w zakresie:

1) podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług – właściwy miejscowo do jego wydania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie;

2) niewymienionym w pkt 1 – właściwy miejscowo do jego wydania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

§ 8. [Podmiot właściwy do czynności w zakresie interpretacji indywidualnych]

Do dokonywania czynności w zakresie:

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3 ustawy,

3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4 ustawy,

4) zmiany postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, na podstawie art. 14e § 1 pkt 5 ustawy,

5) uchylania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a ustawy, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6 ustawy

– jest właściwy organ upoważniony, który wydał interpretację indywidualną lub postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a ustawy.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »