reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory legitymacji służbowej Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Prokuratorią”, wiceprezesa Prokuratorii, radcy Prokuratorii i referendarza, zwanej dalej „legitymacją”;

2) sposób postępowania z legitymacją, w tym:

a) termin ważności legitymacji,

b) okoliczności uzasadniające wymianę legitymacji i jej zwrot,

c) postępowanie w razie utraty legitymacji.

§ 2. [Wzór legitymacji]

Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Okres ważności legitymacji]

Legitymacja jest ważna przez 5 lat od dnia wydania.

§ 4. [Obowiązek dbania o należyty stan legitymacji]

Prezes Prokuratorii, wiceprezes Prokuratorii, radca Prokuratorii i referendarz są obowiązani dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić je przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

§ 5. [Zakazy dotyczące legitymacji]

Legitymacji nie można:

1) odstępować innej osobie;

2) przesyłać w obrocie krajowym i zagranicznym, chyba że dokonanie takiej czynności następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 6. [Wydanie, wymiana i przyjęcie legitymacji]

Legitymację wydaje, wymienia i przyjmuje w razie zwrotu Prezes Prokuratorii.

§ 7. [Wymiana legitymacji]

Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) upływu terminu, na jaki została wydana;

2) zmiany danych zawartych w legitymacji;

3) uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 8. [Zwrot legitymacji]

Legitymacja podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia stosunku pracy;

2) udzielenia urlopu, w szczególności bezpłatnego lub wychowawczego, na okres przekraczający 6 miesięcy;

3) ustania stosunku pracy w Prokuratorii.

§ 9. [Utrata legitymacji]

1. W razie utraty legitymacji wiceprezes Prokuratorii, radca Prokuratorii lub referendarz niezwłocznie składa pisemną informację Prezesowi Prokuratorii, podając w niej datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Prokuratorii wydaje nową legitymację.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji wiceprezes Prokuratorii, radca Prokuratorii lub referendarz niezwłocznie zwraca ją Prezesowi Prokuratorii i składa pisemną informację, podając w niej datę i okoliczności odzyskania legitymacji.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 94)

WZÓR LEGITYMACJI

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Opis:

1.1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej dwustronnie laminowanej (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85 mm.

1.2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 48 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym. Poza rdzeń wystaje przezroczysty margines folii laminującej o krawędziach zaokrąglonych.

1.3. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

2.1. Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką irysu w kolorach niebiesko-żółtym, zawierające elementy wykonane farbą widoczną w świetle UV, a napisy w kolorze granatowym.

2.2. Na awersie legitymacji znajdują się:

– wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze granatowym,

– napis: „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej”,

– napis: „Legitymacja służbowa”,

– siedmiocyfrowy numer legitymacji wykonany techniką typografii,

– napis: „ważna 5 lat od daty wydania”,

– napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany w technice mikrodruku.

2.3. Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką irysu w kolorach żółto-niebieskim, zawierające elementy wykonane farbą widoczną w świetle UV, a napisy w kolorze granatowym.

2.4. Na rewersie legitymacji znajdują się:

– z lewej strony fotografia posiadacza o wymiarach 25 x 30 mm,

– napisy: „PGRP” i „PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” wykonane w technice mikrodruku,

– napis: „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej”,

– napis: „imię:”,

– napis: „nazwisko:”,

– napis: „stanowisko:”,

– z prawej strony poniżej fotografii napis „podpis posiadacza” i napis „wydano dnia:”,

– z lewej strony pod fotografią element zabezpieczający w postaci stylizowanych liter „RP” wykonanych farbą optycznie zmienną,

– na dole legitymacji napis: „Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) posiadacz legitymacji jest uprawniony do wykonywania czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.”.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama