reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. poz. 174) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 maja 2017 r. (poz. 1029)

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ

Lp.

Kod CN

Nazwa towaru

Minimalna

ilość

podlegająca

kontroli

jakości

handlowej

1

2

3

4

1

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

1 t

2

0202

Mięso z bydła, zamrożone

1 t

3

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

0,5 t

4

ex 0206 10 98

Wątroby z bydła, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0,5 t

5

ex 0206 21 00

Ozory z bydła zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0,5 t

6

ex 0206 22 00

Wątroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0,5 t

7

ex 0206 29 99

Pozostałe podroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych, inne niż przepona gruba i przepona cienka

0,5 t

8

ex 0206 30 00

Wątroby ze świń, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0,5 t

9

ex 0206 41 00

Wątroby ze świń, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0,5 t

10

ex 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem podpozycji:

0207 43 00 – wątróbki otłuszczone z kaczek, świeże lub schłodzone;

0207 45 93 – wątróbki kacze otłuszczone, zamrożone;

0207 53 00 – wątróbki otłuszczone z gęsi, świeże lub schłodzone;

0207 55 93 – wątróbki gęsie otłuszczone, zamrożone

0,5 t

11

ex 0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji 0302 91 – wątróbki, ikry i mlecze

1 t

12

ex 0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji 0303 91 – wątróbki, ikry i mlecze

1 t

13

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

0,5 t

14

ex 0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem podpozycji: 0305 10 00 – mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi;

0305 20 00 – wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

0,5 t

15

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0,1 t

16

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0,5 t

17

ex 0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji: 0402 21 – mleko i śmietana w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego; 0402 29 11 – mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

1 t

18

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji:

0403 10 51 – jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 10 53 – jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 10 59 – jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy;

0403 90 11 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 13 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 19 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy;

0403 90 31 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 33 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 39 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy;

0403 90 71 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 73 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 79 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy

1 t

19

0405 10

Masło

0,5 t

20

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania

0,5 t

21

0406

Ser i twaróg

0,5 t

22

ex 0407 21 00

Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże (wyłącznie do spożycia przez ludzi)

10 tys. szt.

23

ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji:

0408 11 20 – żółtka jaj suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 19 20 – pozostałe żółtka jaj, inne niż suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 91 20 – jaja ptasie bez skorupek, suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 99 20 – pozostałe jaja ptasie bez skorupek, inne niż suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi

1 t

24

0409 00 00

Miód naturalny

0,5 t

25

ex 0504 00 00

Żołądki (w tym przedżołądki) z bydła, całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

1 t

26

0701 90

Pozostałe ziemniaki, inne niż sadzeniaki, świeże lub schłodzone

5 t

27

ex 0709 59

Pozostałe grzyby i trufle, inne niż grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem grzybów hodowlanych

0,5 t

28

0709 99 40

Kapary, świeże lub schłodzone

0,5 t

29

0709 92 10

Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwy

1 t

30

0709 92 90

Pozostałe oliwki, świeże lub schłodzone

1 t

31

0709 99 60

Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona

1 t

32

ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyłączeniem podpozycji:

0710 80 10 – oliwki;

0710 80 59 – pozostałe owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka;

0710 80 61 – grzyby z rodzaju Agaricus;

0710 80 69 – pozostałe grzyby;

0710 80 80 – karczochy;

0710 80 85 – szparagi;

0710 80 95 – pozostałe warzywa

1 t

33

ex 0711 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance

1 t

34

ex 0711 59 00

Pozostałe grzyby, w solance

1 t

35

0712 31 00

Grzyby z rodzaju Agaricus, suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

50 kg

36

0712 39 00

Pozostałe grzyby suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, inne niż grzyby z rodzaju Agaricus, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.)

50 kg

37

0713 33 90

Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris), suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzielona, inna niż do siewu

1 t

38

0713 50 00

Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

1 t

39

0802 11 10

Migdały w łupinach gorzkie, świeże lub suszone

1 t

40

0802 12 10

Migdały bez łupin gorzkie, świeże lub suszone

1 t

41

0802 12 90

Migdały bez łupin pozostałe, świeże lub suszone

1 t

42

0802 22 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.) bez łupin, świeże lub suszone

1 t

43

0802 32 00

Orzechy włoskie bez łupin, świeże lub suszone

1 t

44

0802 51 00

Pistacje w łupinach, świeże lub suszone

1 t

45

0802 52 00

Pistacje bez łupin, świeże lub suszone

1 t

46

0802 61 00

Orzechy makadamia w łupinach, świeże lub suszone

1 t

47

0802 62 00

Orzechy makadamia bez łupin, świeże lub suszone

1 t

48

0802 90 10

Orzechy pecan, świeże lub suszone

1 t

49

0802 90 50

Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone

1 t

50

0804 10 00

Daktyle

1 t

51

0804 20 90

Figi suszone

1 t

52

ex 0804 30 00

Ananasy suszone

1 t

53

ex 0804 40 00

Awokado suszone

1 t

54

ex 0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina suszone

1 t

55

ex 0805

Owoce cytrusowe, suszone

1 t

56

ex 0806

Winogrona, świeże lub suszone, z wyłączeniem podpozycji 0806 10 10 winogrona stołowe, świeże

1 t

57

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1 t

58

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

1 t

59

0813 10 00

Morele suszone

0,5 t

60

0813 20 00

Śliwki suszone

0,5 t

61

0813 30 00

Jabłka suszone

0,5 t

62

0901 11 00

Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny

1 t

63

0901 21 00

Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny

1 t

64

0902 30 00

Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg

1 t

65

0902 40 00

Pozostała herbata czarna (fermentowana) i pozostała herbata częściowo fermentowana

1 t

66

0904

Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone

1 t

67

0905

Wanilia

1 t

68

0906

Cynamon i kwiaty cynamonowca

1 t

69

ex 0908

Gałka muszkatołowa

1 t

70

ex 0909

Nasiona anyżku, kopru, kolendry, kminku, jagody jałowca

1 t

71

ex 0910

Imbir

1 t

72

0910 20

Szafran

1 t

73

0910 30 00

Kurkuma

1 t

74

0910 91 05

Curry

1 t

75

0910 99 31

Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) nierozgniatana ani niemielona

1 t

76

0910 99 33

Tymianek nierozgniatany ani niemielony pozostały

1 t

77

0910 99 39

Tymianek rozgniatany lub mielony

1 t

78

0910 99 50

Liście laurowe

1 t

79

ex 1001

Pszenica i meslin (wyłącznie do celów spożywczych), z wyłączeniem podpozycji:

1001 11 00 – nasiona pszenicy durum;

1001 91 – nasiona pozostałe (orkisz, pszenica zwyczajna i meslin oraz pozostałe)

15 t

80

ex 1002 90 00

Pozostałe żyto, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

81

ex 1003 90 00

Pozostały jęczmień, inny niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

82

ex 1004 90 00

Pozostały owies, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

83

ex 1005 90 00

Pozostała kukurydza, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

84

1006 20

Ryż łuskany (brązowy)

5 t

85

1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany

5 t

86

1006 40 00

Ryż łamany

5 t

87

ex 1008 10 00

Gryka (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

88

ex 1008 29 00

Pozostałe proso, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

89

1101 00 11

Mąka pszenna z pszenicy durum

5 t

90

ex 1101 00 15

Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej

5 t

91

1102 20

Mąka kukurydziana

5 t

92

1102 90 70

Mąka żytnia

5 t

93

1103 13

Kasze, mączki i granulki, z kukurydzy

5 t

94

ex 1103 19 20

Kasze z jęczmienia

5 t

95

ex 1104 22 40

Ziarno z owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

96

ex 1104 23 40

Ziarno z kukurydzy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

97

ex 1104 29 04

Ziarno z jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

98

ex 1104 29 17

Ziarno z gryki łuszczone (łuskane lub obierane), (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

99

ex 1104 29 51

Ziarno z pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

100

ex 1104 29 55

Ziarno z żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

101

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

1 t

102

ex 1107 10 99

Słód niepalony inny niż z pszenicy, inny niż w postaci mąki (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

103

ex 1107 20 00

Słód palony (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

104

ex 1108

Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

105

ex 1201 90 00

Nasiona soi, nawet łamane (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

106

ex 1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji 1202 30 00 – orzeszki ziemne nasiona

5 t

107

ex 1204 00 90

Pozostałe nasiona lnu, nawet łamane, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

108

ex 1205 10 90

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, o niskiej zawartości kwasu erukowego, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

109

ex 1205 90 00

Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane (wyłącznie do celów spożywczych)

15 t

110

ex 1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji 1206 00 10 – nasiona słonecznika do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

111

ex 1207 50 90

Pozostałe nasiona gorczycy, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

112

ex 1207 91 90

Pozostałe nasiona maku, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

0,1 t

113

ex 1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

114

ex 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami) w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane (wyłącznie do celów spożywczych), z wyłączeniem podpozycji

ex 1211 90 86 20 – bazylia świeża (wyłącznie cała), ex 1211 90 86 30 mięta świeża (wyłącznie cała), ex 1211 90 86 90 pozostałe (wyłącznie całe)

1 t

115

ex 1302 13 00

Soki i ekstrakty roślinne, z chmielu (wyłącznie do celów spożywczych)

0,1 t

116

ex 1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem), do celów spożywczych, z wyłączeniem podpozycji:

1501 10 10 – smalec do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi;

1501 20 10 – pozostały tłuszcz ze świń do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi;

1501 90 00 – pozostały tłuszcz inny niż smalec i tłuszcz ze świń

1 t

117

ex 1507 90 90

Olej sojowy inny niż surowy i odgumowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

118

ex 1508 90 90

Olej z orzeszków ziemnych inny niż surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

119

ex 1510 00 90

Pozostałe oleje, inne niż surowe i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów spożywczych

1 t

120

ex 1511 10 90

Olej palmowy, surowy, pozostały, do celów spożywczych

1 t

121

ex 1512 19 90

Olej z nasion słonecznika, inny niż surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

122

ex 1514 19 90

Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego, inny niż surowy oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

123

ex 1514 99 90

Olej gorczycowy i pozostały olej rzepakowy i rzepikowy, inne niż surowe oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

124

ex 1515 29 90

Olej kukurydziany, inny niż surowy i jego frakcje, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane

1 t

125

1517 10

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej

1 t

126

1517 90 10

Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów mleka

1 t

127

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

1 t

128

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem podpozycji 1602 90 – pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt

0,5 t

129

ex 1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji:

1604 31 00 – kawior;

1604 32 00 – namiastki kawioru

1 t

130

1701 99 10

Cukier biały

15 t

131

ex 1702 90 95

Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym

1 t

132

1704 90 30

Biała czekolada

0,5 t

133

1704 90 65

Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych

0,5 t

134

1704 90 71

Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane

0,5 t

135

1704 90 75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

0,5 t

136

1704 90 81

Tabletki prasowane

0,5 t

137

1801 00 00

Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone

5 t

138

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierąjący dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0,5 t

139

1806 31 00

Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, nadziewane

0,5 t

140

1806 32 10

Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, bez nadzienia, z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

0,5 t

141

1806 32 90

Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, bez nadzienia

0,5 t

142

1806 90 11

Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem, zawierające alkohol

0,5 t

143

1806 90 19

Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem, niezawierające alkoholu

0,5 t

144

1806 90 31

Pozostałe wyroby czekoladowe nadziewane

0,5 t

145

1806 90 39

Pozostałe wyroby czekoladowe bez nadzienia

0,5 t

146

ex 1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby, z wyłączeniem pustych kapsułek stosowanych do celów farmaceutycznych

0,5 t

147

ex 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji:

2001 90 10 – ostry sos z mango;

2001 90 20 – owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka i pieprz angielski;

2001 90 30 – kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata);

2001 90 40 – ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy skrobi lub więcej;

2001 90 92 – owoce tropikalne i orzechy tropikalne; rdzenie palmowe

1 t

148

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

1 t

149

ex 2003

Grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji 2003 90 10 – trufle

1 t

150

2005 40 00

Groch (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożony

1 t

151

ex 2005

Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem podpozycji:

2005 10 00 – warzywa homogenizowane;

2005 51 00 – fasola łuskana;

ex 2005 70 00 – oliwki inne niż w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1 t

152

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

1 t

153

2008 20

Ananasy inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

154

2008 30

Owoce cytrusowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

155

2008 40

Gruszki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

156

2008 50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

157

2008 60

Wiśnie i czereśnie inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

158

2008 70

Brzoskwinie, włączając nektaryny inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

159

2008 80

Truskawki i poziomki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1 t

160

ex 2008 97 78

Pozostałe mieszanki owocowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19, w których jeden pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

1 t

161

2008 99 43

Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

1 t

162

2008 99 45

Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

1 t

163

ex 2008 99 49

Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

1 t

164

ex 2008 99 67

Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

1 t

165

2008 99 72

Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub większej

1 t

166

2008 99 78

Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 5 kg

1 t

167

ex 2008 99 99

Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru

1 t

168

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

1 t

169

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

0,5 t

170

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

1 t

171

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

1 t

172

2202 99 11

Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej

1 hl

173

2202 99 15

Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8, zbóż objętych działem 10 lub nasion objętych działem 12

1 hl

174

2202 99 19

Pozostałe

1 hl

175

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

10 hl

176

2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż objęty pozycją 2009

10 hl

177

2208 60

Wódka

1 hl

178

2208 90 48

Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

1 hl

179

2208 90 56

Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), inne niż destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

1 hl

180

2208 90 71

Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

1 hl

181

2208 90 77

Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

1 hl

182

2208 90 91

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

1 hl

183

2208 90 99

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

1 hl

184

ex 2302 30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, nawet granulowane (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

185

ex 2302 40

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki, z pozostałych zbóż, nawet granulowane (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t

186

ex 3501 10 90

Kazeina do stosowania w przemyśle produkującym żywność

1 t

187

ex 3501 90 90

Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

188

3502 11 90

Pozostała albumina jaja suszona, odpowiednia do spożycia przez ludzi

1 t

189

ex 3503 00 10

Żelatyna i jej pochodne (wyłącznie do celów spożywczych)

0,5 t

190

ex 3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (wyłącznie do celów spożywczych)

1 t

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama