| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny]

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:

1) dla zakresu fal średnich:

20 zł × K,

2) dla zakresu UKF:

370 zł × K,

 

gdzie: K – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

§ 2. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny]

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:

Liczba mieszkańców w zasięgu programu

Opłata w zł

do 0,5 mln

12 000 + 660 × K

powyżej 0,5 mln do 5 mln

180 000 + 660 × K

powyżej 5 mln

480 000 + 660 × K

 

gdzie: K – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

§ 3. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim]

1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi 6 444 140 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi:

185 zł × K

gdzie: K – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi:

185 zł × (Kc – Ka)

gdzie:

Kc – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

5. Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji, o której mowa w ust. 1–3, wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r., dla standardu DAB+, wynosi:

A × 0,25

gdzie: A – oznacza opłatę ustaloną na podstawie przepisów określonych w ust. 1–3.

§ 4. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości]

1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi 13 544 781 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:

360 zł × K

gdzie: K – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi:

360 zł × (Kc – Ka)

gdzie:

Kc – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

§ 5. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości]

1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi 27 089 562 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:

720 zł × K

gdzie: K – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi:

720 zł × (Kc – Ka)

gdzie:

Kc – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka – oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

§ 6. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam]

1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam, wynosi 20% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1–5.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują nie więcej niż:

1) 3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1–5;

2) 6 minut w ciągu godziny, wynosi 75% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1–5.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera audycje sponsorowane.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży.

§ 7. [Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu wynosząca 80% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1]

Jeżeli w całkowitym zasięgu programu radiowego rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy albo zasięg takiego programu obejmuje mniej niż 100 tysięcy mieszkańców miasta o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu wynosi 80% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1.

§ 8. [Zmiana koncesji]

W przypadku zmiany koncesji, która ma wpływ na wysokość opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w § 1–7, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat.

§ 9. [Przepis przejściowy]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, o ile są one korzystniejsze dla wnioskodawcy.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »