| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie wzorów]

Określa się wzór:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) załączników do zeznań PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

f) informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

g) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

h) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

i) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2219).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193 i 2215.

Załącznik 1. [PIT-36/PIT-36S]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 listopada 2018 r. (poz. 2236)

Załącznik nr 1

PIT-36/PIT-36S

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PIT-36L/PIT-36LS]

Załącznik nr 2

PIT-36L/PIT-36LS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PIT-37]

Załącznik nr 3

PIT-37

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PIT-38]

Załącznik nr 4

PIT-38

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [PIT-39]

Załącznik nr 5

PIT-39

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PIT/B]

Załącznik nr 6

PIT/B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PIT/BR]

Załącznik nr 7

PIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [PIT/D]

Załącznik nr 8

PIT/D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [PIT/DS]

Załącznik nr 9

PIT/DS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [PIT/M]

Załącznik nr 10

PIT/M

infoRgrafika

Załącznik 11. [PIT/MIT]

Załącznik nr 11

PIT/MIT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [PIT/O]

Załącznik nr 12

PIT/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [PIT/Z]

Załącznik nr 13

PIT/Z

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [PIT/ZG]

Załącznik nr 14

PIT/ZG

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »