| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania programu, w zależności od pory emisji, charakteru i rodzaju programu;

2) niższy niż określony w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji udział w programie audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

3) rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

4) sposób informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień.

§ 2.

Wprowadza się następujące rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

1) audiodeskrypcję rozumianą jako werbalny opis treści wizualnych umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją;

2) napisy dla niesłyszących rozumiane jako:

a) widoczny na ekranie tekst będący odpowiednikiem dialogów i narracji, korespondujący z widocznym na ekranie obrazem, zawierający rozróżnienie osób występujących w dialogu kolorami czcionki lub przy pomocy identyfikatorów tekstowych oraz opisy tekstowe efektów dźwiękowych i tła dźwiękowego,

b) widoczny na ekranie tekst w języku polskim zawierający dialogi i narrację audycji obcojęzycznych, zaliczany do czasu emisji audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych ze współczynnikiem zmniejszającym 0,7,

c) tekst w audycjach na żywo, pojawiający się na ekranie z nieznacznym przesunięciem czasowym, będący odzwierciedleniem dialogów lub wypowiedzi;

3) tłumaczenie na język migowy rozumiane jako tłumaczenie dokonane przez tłumacza języka migowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

§ 3.

Z zastrzeżeniem § 5, 7 i 10, udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach o charakterze wyspecjalizowanym:

1) zawierających nie mniej niż 50% audycji informacyjnych lub publicystycznych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 13,2% napisów dla niesłyszących,

- 1,8% tłumaczenia na język migowy,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 22% napisów dla niesłyszących,

- 3% tłumaczenia na język migowy,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 30,8% napisów dla niesłyszących,

- 4,2% tłumaczenia na język migowy,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 44% napisów dla niesłyszących,

- 6% tłumaczenia na język migowy;

2) zawierających nie mniej niż 50% filmów fabularnych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 12,9% napisów dla niesłyszących,

- 2,1% audiodeskrypcji,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 21,5% napisów dla niesłyszących,

- 3,5% audiodeskrypcji,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 30,1% napisów dla niesłyszących,

- 4,9% audiodeskrypcji,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 43% napisów dla niesłyszących,

- 7% audiodeskrypcji;

3) zawierających nie mniej niż 50% audycji dla dzieci, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 3% napisów dla niesłyszących,

- 6% audiodeskrypcji,

- 6% tłumaczenia na język migowy,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 5% napisów dla niesłyszących,

- 10% audiodeskrypcji,

- 10% tłumaczenia na język migowy,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 7% napisów dla niesłyszących,

- 14% audiodeskrypcji,

- 14% tłumaczenia na język migowy,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 10% napisów dla niesłyszących,

- 20% audiodeskrypcji,

- 20% tłumaczenia na język migowy;

4) zawierających nie mniej niż 50% audycji społeczno-religijnych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 12,6% napisów dla niesłyszących,

- 0,9% audiodeskrypcji,

- 1,5% tłumaczenia na język migowy,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 21% napisów dla niesłyszących,

- 1,5% audiodeskrypcji,

- 2,5% tłumaczenia na język migowy,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 29,4% napisów dla niesłyszących,

- 2,1% audiodeskrypcji,

- 3,5% tłumaczenia na język migowy,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 42% napisów dla niesłyszących,

- 3% audiodeskrypcji,

- 5% tłumaczenia na język migowy.

§ 4.

Z zastrzeżeniem § 5, 6, 8 i 10, udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach o charakterze uniwersalnym oraz w programach o charakterze wyspecjalizowanym innych niż wskazane w § 3, wynosi:

1) w 2019 r. co najmniej:

a) 12% napisów dla niesłyszących,

b) 2,1% audiodeskrypcji,

c) 0,9% tłumaczenia na język migowy;

2) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

a) 20% napisów dla niesłyszących,

b) 3,5% audiodeskrypcji,

c) 1,5% tłumaczenia na język migowy;

3) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

a) 28% napisów dla niesłyszących,

b) 4,9% audiodeskrypcji,

c) 2,1% tłumaczenia na język migowy;

4) od 2024 r. co najmniej:

a) 40% napisów dla niesłyszących,

b) 7% audiodeskrypcji,

c) 3% tłumaczenia na język migowy.

§ 5.

Udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny o zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 500 000 mieszkańców, wynosi:

1) w 2019 r. co najmniej:

a) 3% napisów dla niesłyszących,

b) 0,6% audiodeskrypcji,

c) 0,3% tłumaczenia na język migowy;

2) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

a) 5% napisów dla niesłyszących,

b) 1% audiodeskrypcji,

c) 0,5% tłumaczenia na język migowy;

3) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

a) 7% napisów dla niesłyszących,

b) 1,4% audiodeskrypcji,

c) 0,7% tłumaczenia na język migowy;

4) od 2024 r. co najmniej:

a) 10% napisów dla niesłyszących,

b) 2% audiodeskrypcji,

c) 1% tłumaczenia na język migowy.

§ 6.

Udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach o charakterze wyspecjalizowanym realizujących specjalizację poprzez rozpowszechnianie audycji muzycznych, wynosi:

1) w 2019 r. co najmniej 7,5% napisów dla niesłyszących;

2) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej 12,5% napisów dla niesłyszących;

3) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 17,5% napisów dla niesłyszących;

4) od 2024 r. co najmniej 25% napisów dla niesłyszących.

§ 7.

Udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach o charakterze wyspecjalizowanym, których udział w widowni jest mniejszy niż 1,0% liczony jako średni udział programu w widowni w roku poprzednim:

1) zawierających nie mniej niż 50% audycji informacyjnych lub publicystycznych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 6,6% napisów dla niesłyszących,

- 0,9% tłumaczenia na język migowy,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 11% napisów dla niesłyszących,

- 1,5% tłumaczenia na język migowy,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 15,4% napisów dla niesłyszących,

- 2,1% tłumaczenia na język migowy,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 22% napisów dla niesłyszących,

- 3% tłumaczenia na język migowy;

2) zawierających nie mniej niż 50% filmów fabularnych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 6,45% napisów dla niesłyszących,

- 1,05% audiodeskrypcji,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 10,75% napisów dla niesłyszących,

- 1,75% audiodeskrypcji,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 15,05% napisów dla niesłyszących,

- 2,45% audiodeskrypcji,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 21,5% napisów dla niesłyszących,

- 3,5% audiodeskrypcji;

3) zawierających nie mniej niż 50% audycji społeczno-religijnych, wynosi:

a) w 2019 r. co najmniej:

- 6,3% napisów dla niesłyszących,

- 0,45% audiodeskrypcji,

- 0,75% tłumaczenia na język migowy,

b) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

- 10,5% napisów dla niesłyszących,

- 0,75% audiodeskrypcji,

- 1,25% tłumaczenia na język migowy,

c) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

- 14,7% napisów dla niesłyszących,

- 1,05% audiodeskrypcji,

- 1,75% tłumaczenia na język migowy,

d) od 2024 r. co najmniej:

- 21% napisów dla niesłyszących,

- 1,5% audiodeskrypcji,

- 2,5% tłumaczenia na język migowy.

§ 8.

Udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach o charakterze uniwersalnym oraz w programach o charakterze wyspecjalizowanym innych niż wskazane w § 7, których udział w widowni jest mniejszy niż 1% liczony jako średni udział programu w widowni w roku poprzednim, wynosi:

1) w 2019 r. co najmniej:

a) 6% napisów dla niesłyszących,

b) 1,05% audiodeskrypcji,

c) 0,45% tłumaczenia na język migowy;

2) w 2020 r. i 2021 r. co najmniej:

a) 10% napisów dla niesłyszących,

b) 1,75% audiodeskrypcji,

c) 0,75% tłumaczenia na język migowy;

3) w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:

a) 14% napisów dla niesłyszących,

b) 2,45% audiodeskrypcji,

c) 1,05% tłumaczenia na język migowy;

4) od 2024 r. co najmniej:

a) 20% napisów dla niesłyszących,

b) 3,5% audiodeskrypcji,

c) 1,5% tłumaczenia na język migowy.

§ 9.

W przypadku gdy program spełnia więcej niż jedną z przesłanek określonych w § 5-8, nadawca stosuje, według swojego wyboru, tylko jeden ze znajdujących zastosowanie przepisów.

§ 10.

Nadawcy programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, których zasięg ludnościowy nie przekracza 500 000 mieszkańców, nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

§ 11.

Audycje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych powinny być nadawane w godzinach 500-300.

§ 12.

1. Nadawcy obowiązani są do informowania odbiorców o terminie, czasie emisji, czasie trwania audycji oraz o rodzaju udogodnień poprzez umieszczenie tych informacji:

1) na stronie internetowej nadawcy lub innych stronach internetowych zawierających informację o rozpowszechnianych przez nadawcę audycjach;

2) w teletekście - jeśli nadawca taki dostarcza;

3) w ogłoszeniach nadawcy zawierających informację o audycjach;

4) w Elektronicznym Przewodniku po Programach (EPG);

5) na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez skuteczne dostarczanie metadanych dla potrzeb aplikacji umożliwiającej uzyskanie zbiorczej informacji o audycjach z udogodnieniami.

2. Nadawcy, umieszczając informację o rodzajach udogodnień dla osób niepełnosprawnych, stosują następujące oznaczenia, w przypadku:

1) audiodeskrypcji - AD;

2) napisów dla niesłyszących - N;

3) tłumaczenia na język migowy - JM.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.1)

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu (Dz. U. poz. 631), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. poz. 915).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »