| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu – rozumie się przez to:

a) fundusz inwestycyjny otwarty, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami – subfundusz takiego funduszu,

b) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami – subfundusz takiego funduszu;

2) wartości aktywów netto funduszu – rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu ustaloną w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2. [Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem]

Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem nie może być wyższa niż 2% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

§ 3. [Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem]

Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem nie może być wyższa niż:

1) 3,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) 3% wartości aktywów netto funduszu w skali roku – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

3) 2,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »