REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2442

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory]

Określa się wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.3)

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 1697, 2227, 2244 i 2354.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1783), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Załącznik 1. [WZÓR - AKC-R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 2442)

Załącznik nr 1

WZÓR - AKC-R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - AKC-PR]

Załącznik nr 2

WZÓR - AKC-PR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - AKC-Z]

Załącznik nr 3

WZÓR - AKC-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2019-11-01
  • Dokument traci ważność: 2020-11-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA