| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne]

Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10, 205, 1164, 1908 i 2358), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 492).

Załącznik 1. [WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJĄ INNI NIŻ PREZES RADY MINISTRÓW CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 marca 2019 r. (poz. 584)

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJĄ INNI NIŻ PREZES RADY MINISTRÓW CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp.

FIRMA SPÓŁKI

CZŁONEK RADY
MINISTRÓW,
PEŁNOMOCNIK
RZĄDU,
PAŃSTWOWA
OSOBA PRAWNA,
W TYM JEDNOOSOBOWE

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

NUMER KRS

ZAKRES
PRZEKAZANYCH UPRAWNIEŃ,
O KTÓRYCH MOWA

W ART. 8 UST. 1 USTAWY
O ZASADACH

ZARZĄDZANIA
MIENIEM
PAŃSTWOWYM

1.

BOSACKA DEVELOPMENT

PARTNERS Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Zakopanem

Agencja Mienia Wojskowego

0000219832

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

2.

Wojskowe Biuro Projektów

Budowlanych Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego

0000379574

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

3.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

Agencja Mienia Wojskowego

0000294679

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

4.

Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

minister właściwy do spraw energii

0000059625

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

5.

Centralna Stacja Ratownictwa

Górniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu

minister właściwy

do spraw energii

0000223325

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

6.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach

minister właściwy

do spraw energii

0000067459

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

7.

Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Poznaniu

minister właściwy

do spraw energii

0000064511

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

8.

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy

do spraw energii

0000012483

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

9.

ENERGA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw energii

0000271591

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

10.

Fabryka Elementów Złącznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

minister właściwy

do spraw energii

0000097998

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

11.

Fabryka Przewodów

Energetycznych Spółka

Akcyjna z siedzibą w Będzinie

minister właściwy

do spraw energii

0000069315

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

12.

Holding KW Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000684374

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

13.

Holding Węglowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000760312

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

14.

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gliwicach

minister właściwy

do spraw energii

0000076693

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

15.

HUTMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

minister właściwy

do spraw energii

0000114383

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

16.

Instytut Automatyki Systemów

Energetycznych Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy

do spraw energii

0000288091

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

17.

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą

w Jastrzębiu – Zdroju

minister właściwy

do spraw energii

0000072093

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

18.

Jastrzębskie Zakłady

Remontowe Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

minister właściwy

do spraw energii

0000088012

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

19.

JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

minister właściwy

do spraw energii

0000445684

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

20.

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

minister właściwy

do spraw energii

0000023302

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

21.

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

minister właściwy

do spraw energii

0000278401

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

22.

Kopalnia Soli Bochnia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bochni

minister właściwy

do spraw energii

0000478929

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

23.

Kopalnie Surowców

Mineralnych „KOSMIN”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

minister właściwy

do spraw energii

0000085112

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

24.

LOTOS PETROBALTIC

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw energii

0000171101

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

25.

Nieruchomości KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000684366

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

26.

PGE Polska Grupa

Energetyczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw energii

0000059307

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

27.

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000709363

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

28.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw energii

0000059492

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

29.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw energii

0000065348

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

30.

PSK Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Rzeszowie

minister właściwy

do spraw energii

0000325752

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

31.

Rafineria Nafty „GLIMAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie

minister właściwy

do spraw energii

0000069432

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

32.

Regionalny Fundusz

Gospodarczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

minister właściwy

do spraw energii

0000100887

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

33.

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw energii

0000045354

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

34.

Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu

minister właściwy

do spraw energii

0000673893

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

35.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu

minister właściwy

do spraw energii

0000027497

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

36.

Śląsko-Dąbrowska Spółka

Mieszkaniowa Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000077664

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

37.

TAURON Polska Energia

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000271562

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

38.

Towarzystwo Finansowe

„Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000002710

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

39.

Walcownia Metali

Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gliwicach

minister właściwy

do spraw energii

0000374289

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

40.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

minister właściwy

do spraw energii

0000056561

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

41.

Węglokoks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw energii

0000095342

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

42.

Zakłady Urządzeń

Chemicznych i Armatury

Przemysłowej „CHEMAR” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Kielcach

minister właściwy

do spraw energii

0000146925

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

43.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw energii

0000292313

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

44.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedzicy

minister właściwy

do spraw energii

0000049056

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

45.

Aplikacje Krytyczne Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy do spraw finansów

publicznych

0000636771

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

46.

Totalizator Sportowy Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw finansów

publicznych

0000007411

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

47.

Agencja Kapitałowo

Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000055912

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

48.

Agencja Rozwoju

Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000046440

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

49.

Agencja Rozwoju Rolnictwa

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą

w Raciborzu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000207124

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

50.

Akwen II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Kielcach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000135878

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

51.

ARELAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000133116

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

52.

AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sanoku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000067912

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

53.

„BEZETEN” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Bytomiu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000216521

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

54.

BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

minister właściwy do spraw gospodarki

0000362603

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

55.

„BINGO CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000187168

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

56.

BIS-SUKCES Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000105622

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

57.

Biuro Handlowe „CONCRET”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bydgoszczy

minister właściwy do

spraw gospodarki

0000130020

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

58.

Cegielnie Kutnowskie Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Kaszewach Kościelnych

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000333979

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

59.

„Centrum Handlowe Wschód” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000016065

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

60.

Centralny Ośrodek Badawczo

Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000284830

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

61.

Chemia Polska Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000100551

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

62.

Chłodnia „MORS-WOLA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000305180

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

63.

Cieszyńska Drukarnia

Wydawnicza Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Cieszynie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000274209

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

64.

Daewoo Motor Polska Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000037343

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

65.

Dolnośląskie Konsorcjum

Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000016853

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

66.

Dom Hutników

w Skierniewicach Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Skierniewicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000233164

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

67.

DRAGMOR Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000054811

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

68.

Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000035275

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

69.

EHN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Studzienicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000107547

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

70.

„ELEKTRIM – MEGADEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000032649

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

71.

Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000115362

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

72.

„ENERGOPOL-TRADEINSTAL” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Częstochowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000116192

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

73.

EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000044777

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

74.

Fabryka Aparatury

Elektromedycznej Famed Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000038333

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

75.

Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Leżajsku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000106213

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

76.

Fabryka Obrabiarek do

Drewna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bydgoszczy

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000080451

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

77.

Fabryka Przyrządów

i Uchwytów „BISON-BIAL”

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Bielsku Podlaskim

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000020596

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

78.

Fabryka Żarówek „HELIOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000323946

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

79.

FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000097716

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

80.

Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000054418

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

81.

FP SPOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie

Wielkopolskim

minister właściwy do spraw gospodarki

0000045857

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

82.

Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą

w Karniowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000047030

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

83.

H. CEGIELSKI-POZNAŃ

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000010696

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

84.

„HOLAGRA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000046181

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

85.

Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000109444

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

86.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000026012

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

87.

Huta Ostrowiec Spółka

Akcyjna w upadłości

z siedzibą

w Ostrowcu Świętokrzyskim

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000014800

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

88.

Huta Szkła Artystycznego „ZĄBKOWICE” Spółka

Akcyjna

w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000075508

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

89.

Huta Szkła Gospodarczego „ZAWIERCIE” Spółka

Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000043226

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

90.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000295898

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

91.

INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą

w Starachowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000023144

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

92.

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000064238

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

93.

Katowicka Specjalna Strefa

Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000106403

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

94.

Kieleckie Kopalnie Surowców

Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000171630

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

95.

KOFAMA Koźle Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000406958

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

96.

Kopalnie Odkrywkowe

Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Wilkowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000246335

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

97.

„KORONKI” Spółka Akcyjna

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Brzozowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000047040

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

98.

„Kostrzyńsko-Słubicka

Specjalna Strefa

Ekonomiczna” Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Kostrzynie nad Odrą

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000066104

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

99.

Krakowski Park Technologiczny – Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000058058

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

100.

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000022237

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

101.

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” Spółka Akcyjna

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Krośnie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000010660

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

102.

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej

Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000590980

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

103.

Laboratorium Ochrony

Środowiska Pracy Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Siedlcach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000047950

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

104.

Legnicka Specjalna Strefa

Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000033018

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

105.

LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000006923

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

106.

LOGOTEC ENGINEERING

Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000079849

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

107.

„LUBINEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Lubinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000036758

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

108.

Lubuskie Fabryki Mebli

Spółka Akcyjna

„w likwidacji” z siedzibą

w Świebodzinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000034968

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

109.

Łódzka Specjalna Strefa

Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000014128

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

110.

MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000021977

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

111.

Mazowieckie Konsorcjum

Autostradowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000060730

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

112.

Meprozet Kościan Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Kościanie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000070348

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

113.

MESKO – AGD Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku

-Kamiennej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000034886

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

114.

„METALCHEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Annopolu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000061298

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

115.

METRON – NIGA Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000057827

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

116.

METRON-TERM Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000166294

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

117.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Lesznie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000016985

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

118.

Międzynarodowa Korporacja

Gwarancyjna Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000107392

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

119.

„Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Brzeszczach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000051042

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

120.

Nowe Centrum Administracyjne Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000532625

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

121.

OPAKOMET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000245701

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

122.

Opolskie Zakłady Przemysłu

Lniarskiego „LINOPŁYT”

Spółka Akcyjna

w likwidacji w upadłości

z siedzibą w Wołczynie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000217265

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

123.

„Piastowskie Zakłady

Przemysłu Gumowego

STOMIL” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Piastowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000173377

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

124.

POLANIA Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Gnieźnie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000288816

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

125.

„POL-DRÓG Chojnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Pawłówku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000111726

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

126.

„POLMO GNIEZNO” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000095097

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

127.

Pol-Mot Holding Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000016274

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

128.

Polski Monopol Loteryjny

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000077431

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

129.

Polskie Centrum Badań

i Certyfikacji Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000144813

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

130.

Polskie Centrum Operacji

Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000031738

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

131.

„Polskie Nagrania” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000235550

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

132.

Pomorska Agencja Rozwoju

Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000052733

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

133.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000033744

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

134.

PREFBET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000121606

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

135.

„Przedsiębiorstwo Ceramiki

Budowlanej” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Kazimierzy Wielkiej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000106418

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

136.

Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerklańcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000276247

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

137.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Wągrowcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000311546

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

138.

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami

Zamiennymi „POLMOZBYT

JELCZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu -

Laskowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000084262

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

139.

Przedsiębiorstwo Obrotu

Wyrobami Hutniczymi

„CENTROSTAL”

w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000060516

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

140.

Przedsiębiorstwo

Przemysłowo-Handlowe Nida

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000058719

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

141.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego „ZAMTEX” Spółka Akcyjna

w likwidacji z siedzibą

w Zambrowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000049952

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

142.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

DROMOS Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Woli Rębkowskiej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000084500

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

143.

Przedsiębiorstwo Usług

Hotelarskich PUH Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000360701

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

144.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000372067

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

145.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia

Szkół „Cezas” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000106766

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

146.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Kozłowie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000179749

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

147.

Przemysłowy Instytut Maszyn

Budowlanych Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000302817

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

148.

Przędzalnia Czesankowa „ELANEX” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000136430

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

149.

Przędzalnia Zawiercie Spółka

Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000063527

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

150.

„PZZ AGRO-PIAST” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Chorzelowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000108580

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

151.

RAPZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000122489

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

152.

Regnon Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000072586

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

153.

REK-SWED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blękwicie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000222843

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

154.

„Ruch” Chorzów Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Chorzowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000224997

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

155.

Rzeszowskie Zakłady

Graficzne Spółka Akcyjna

w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000011274

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

156.

SKLEJKA ORZECHOWO

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Orzechowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000491363

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

157.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

„Starachowice” Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Starachowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000070790

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

158.

„Specjalna Strefa

Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości” Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Kamiennej Górze

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000072790

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

159.

„SPOMASZ” Bełżyce Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Bełżycach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000245260

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

160.

SPOMASZ Nakło Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Nakle nad

Notecią

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000049659

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

161.

Stilna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bytomiu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000075683

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

162.

„SUPON USŁUGI” Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000346063

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

163.

Suwalska Specjalna Strefa

Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Suwałkach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000044260

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

164.

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000109624

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

165.

„Termoizolacja Centrum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Zabrzu

minister właściwy do spraw gospodarki

0000141317

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

166.

„TEXTILIMPEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000056440

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

167.

Tłocznia Metali „Pressta”

Spółka Akcyjna

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Bolechowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000026874

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

168.

Tomaszowskie Kopalnie

Surowców Mineralnych „BIAŁA GÓRA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Smardzewicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000062045

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

169.

Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000079056

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

170.

TONSIL Spółka Akcyjna

w likwidacji z siedzibą we Wrześni

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000021598

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

171.

„Tradecom” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Mielcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000050948

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

172.

UML Development Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000291115

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

173.

Unimor Radiocom Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000066791

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

174.

UNITRA-UNIZET Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000293968

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

175.

Veolia Południe Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Tarnowskich

Górach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000212092

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

176.

Vossloh Cogifer Polska Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000072843

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

177.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVESTPARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000059084

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

178.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Olsztynie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000105443

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

179.

Warszawskie Przedsiębiorstwo

Budowlane Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000007634

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

180.

Warszawskie Zakłady

Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jawczycach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000320810

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

181.

WELUX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy do spraw gospodarki

0000015552

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

182.

WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000393247

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

183.

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000055396

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

184.

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” Spółka Akcyjna

w likwidacji

z siedzibą w Andrychowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000065325

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

185.

Wytwórnia Sprzętu

Komunikacyjnego „PZL-Krosno” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000104893

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

186.

„Zakład Budowy Naczep” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieżychowicach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000093691

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

187.

„Zakład Naprawczy

Mechanizacji Rolnictwa”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000319968

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

188.

Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzozowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000107922

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

189.

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000076661

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

190.

Zakłady Artykułów

Technicznych „ARTECH”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000326587

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

191.

Zakłady Ceramiczne

„BOLESŁAWIEC”

w Bolesławcu Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Bolesławcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000114136

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

192.

Zakłady Chemiczne

„JELCHEM” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000096722

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

193.

Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000132241

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

194.

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Kurowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000002251

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

195.

Zakłady Górniczo-Hutnicze

„SABINÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000610301

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

196.

Zakłady Górniczo-Metalowe

„Zębiec” w Zębcu Spółka

Akcyjna z siedzibą w Zębcu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000049427

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

197.

Zakłady Maszynowe „HAMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000294559

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

198.

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Dzierżoniowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000080230

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

199.

Zakłady Metalurgiczne „SKAWINA” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą

w Skawinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000038544

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

200.

Zakłady Mięsne „MAĆKO”

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Zabrzu

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000239931

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

201.

Zakłady Mięsne „PEKPOL

OSTROŁĘKA” Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Ławach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000029756

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

202.

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy „BYD-MEAT” Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Bydgoszczy

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000011226

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

203.

Zakłady Przemysłu

Lniarskiego „LENWIT”

Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Witaszyczkach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000051300

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

204.

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „LENORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000151326

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

205.

Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 MAJA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000057728

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

206.

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Krepol” Spółka

Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000069600

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

207.

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” Spółka Akcyjna

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Osiedlu

Niewiadowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000048645

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

208.

Zakłady Tkanin Wełnianych „MAZOVIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000011591

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

209.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pionkach

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000206684

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

210.

Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości

likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000037545

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

211.

Zakłady Wyrobów

Kamionkowych „MARYWIL”

Spółka Akcyjna w upadłości

likwidacyjnej

z siedzibą w Suchedniowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000046731

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

212.

ZMK Spółka Akcyjna

w likwidacji

z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw gospodarki

0000056738

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

213.

C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000024354

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

214.

Centrum Logistyczne GRYF

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000070356

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

215.

Centrum Techniki Okrętowej

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000201647

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

216.

„Chłodnia Szczecińska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000038389

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

217.

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000285139

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

218.

Marina Hotele Service

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

w likwidacji

z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000165153

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

219.

Polska Żegluga Bałtycka

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kołobrzegu

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000011871

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

220.

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000019880

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

221.

Polskie Ratownictwo

Okrętowe

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą

w Gdyni

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000616517

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

222.

Przedsiębiorstwo Spedycji

Międzynarodowej C. Hartwig

Warszawa-Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000062574

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

223.

„Stocznia Gdańska” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000687862

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

224.

Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą

w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000060409

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

225.

STOCZNIA SZCZECIŃSKA

NOWA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000028502

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

226.

Stocznia Szczecińska „Porta Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000043467

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

227.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000033768

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

228.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000040398

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

229.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy

do spraw gospodarki morskiej

0000082699

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

230.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw gospodarki wodnej

0000029387

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

231.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp.

z o.o. w likwidacji z siedzibą

w Tczewie

minister właściwy

do spraw gospodarki wodnej

0000081968

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

232.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Wodnego

w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw gospodarki wodnej

0000015995

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

233.

Przedsiębiorstwo Robót

Czerpalnych i Podwodnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw gospodarki wodnej

0000051899

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

234.

BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw instytucji finansowych

0000022931

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

235.

Narodowe Centrum Sportu –

Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury fizycznej

0000291803

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

236.

PL.2012+Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury fizycznej

0000293205

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

237.

Polska Agencja Prasowa

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000067663

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

238.

Polskie Pracownie

Konserwacji Zabytków Spółka

Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000078704

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

239.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000037873

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

240.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000183992

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

241.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000195933

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

242.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000139719

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

243.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kielcach

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000124925

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

244.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Koszalinie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000167073

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

245.

Polskie Radio Regionalna

Rozgłośnia w Krakowie - Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000049387

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

246.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000130672

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

247.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000144209

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

248.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000097316

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

249.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Olsztynie - „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna z siedzibą w

Olsztynie

minister właściwy

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000038114 

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 

250.

Polskie Radio Regionalna

Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000124187

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

251.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000121087

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

252.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000075953

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

253.

„Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław – Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000089881

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

254.

Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000082137

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

255.

„Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000144370

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

256.

Polskie Radio – Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000017753

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

257.

Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000120619

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

258.

„Telewizja Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa

narodowego

0000100679

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

259.

Exatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

0000044577

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

260.

Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej

Woli

Minister Obrony Narodowej

0000004324

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

261.

MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku -

Kamiennej

Minister Obrony Narodowej

0000041811

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

262.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki

Morskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Minister Obrony Narodowej

0000295769

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

263.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu

Oponiarskiego „STOMIL”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Poznaniu

Minister Obrony Narodowej

0000308183

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

264.

Polska Grupa Zbrojeniowa

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Radomiu

Minister Obrony Narodowej

0000489456

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

265.

Polski Holding Obronny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

0000027151

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

266.

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Minister Obrony Narodowej

0000231611

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

267.

Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą

w Gdyni

Minister Obrony Narodowej

0000245948

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

268.

Stomil-Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Minister Obrony Narodowej

0000116560

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

269.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

0000303109

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

270.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce

Minister Obrony Narodowej

0000296158

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

271.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie

Minister Obrony Narodowej

0000294345

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

272.

Wojskowe Zakłady

Kartograficzne Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

0000295452

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

273.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Minister Obrony Narodowej

0000295398

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

274.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

Minister Obrony Narodowej

0000295719

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

275.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

0000295379

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

276.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu

Minister Obrony Narodowej

0000296096

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

277.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy

Minister Obrony Narodowej

0000301970

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

278.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Minister Obrony Narodowej

0000294799

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

279.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu

Minister Obrony Narodowej

0000309337

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

280.

Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krasnymstawie

Minister Obrony Narodowej

0000070087

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

281.

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

Minister Obrony Narodowej

0000006791

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

282.

Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000186112

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

283.

Kosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000087281

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

284.

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna z siedzibą

w Toruniu

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000084678

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

285.

Przedsiębiorstwo Przemysłu

Ziemniaczanego Trzemeszno

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Trzemesznie

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000066285

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

286.

Stacja Hodowli i Unasieniania

Zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bydgoszczy

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000063796

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

287.

Wielkopolskie Centrum

Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000119699

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

288.

Zakłady Przemysłu

Ziemniaczanego w Pile

„ZETPEZET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

minister właściwy

do spraw rolnictwa

0000079715

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

289.

Beskidzki Hurt Towarowy

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000144861

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

290.

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000099256

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

291.

„Lubelski Rynek Hurtowy”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000047934

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

292.

Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Tarnowie

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000045641

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

293.

Podkarpackie Centrum

Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna z siedzibą

w Rzeszowie

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000022693

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

294.

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000045833

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

295.

Pomorskie Hurtowe Centrum

Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000083121

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

296.

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

minister właściwy

do spraw rynków rolnych

0000103624

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

297.

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000064518

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

298.

„Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000025769

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

299.

Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000108417

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

300.

Warszawski Rolno-Spożywczy

Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą

w Broniszach

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000056031

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

301.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy

do spraw rynków

rolnych

0000104717

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

302.

„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

minister właściwy do spraw rynków

rolnych

0000086641

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

303.

PORT Polski Ośrodek

Rozwoju Technologii Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy

do spraw szkolnictwa

wyższego i nauki

0000300736

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

304.

„Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw transportu

0000027591

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

305.

PKP Polskie Linie Kolejowe

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw transportu

0000037568

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

306.

„PKS-IWOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w likwidacji z siedzibą

w Skarżysku – Kamiennej

minister właściwy

do spraw transportu

0000161895

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

307.

PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie

minister właściwy

do spraw transportu

0000329573

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

308.

PKS Nowy Targ Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Nowym Targu

minister właściwy

do spraw transportu

0000313335

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

309.

„POLBUS-PKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy

do spraw transportu

0000008042

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

310.

Polskie Koleje Państwowe

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw transportu

0000019193

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

311.

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT”

w Szczecinie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Szczecinie

minister właściwy

do spraw transportu

0000313140

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

312.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy

minister właściwy

do spraw transportu

0000171488

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

313.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka

Akcyjna z siedzibą

w Częstochowie

minister właściwy

do spraw transportu

0000222666

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

314.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej „POLONUS” w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw transportu

0000376721

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

315.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu

minister właściwy

do spraw transportu

0000067092

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

316.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku

Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku – Zdroju

minister właściwy

do spraw transportu

0000051440

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

317.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dębicy

minister właściwy

do spraw transportu

0000069983

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

318.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie

minister właściwy

do spraw transportu

0000319537

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

319.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Katowicach

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw transportu

0000052910

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

320.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Kielcach

Spółka Akcyjna w upadłości

likwidacyjnej

z siedzibą w Kielcach

minister właściwy

do spraw transportu

0000047244

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

321.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z siedzibą

w Ostrowcu Świętokrzyskim

minister właściwy

do spraw transportu

0000050306

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

322.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrowie

Wielkopolskim

minister właściwy do spraw transportu

0000377163

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

323.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

w upadłości

z siedzibą w Puławach

minister właściwy

do spraw transportu

0000300196

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

324.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie

minister właściwy

do spraw transportu

0000212144

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

325.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

minister właściwy

do spraw transportu

0000000893

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

326.

Przedsiębiorstwo Państwowej

Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zgorzelcu

minister właściwy

do spraw transportu

0000050720

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

327.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej

Komunikacji Samochodowej

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach

minister właściwy

do spraw transportu

0000087670

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

328.

„WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw transportu

0000029621

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

329.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy

do spraw transportu

0000079827

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

330.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Oleśnicy

minister właściwy

do spraw transportu

0000093623

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

331.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw wewnętrznych

0000062594

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

332.

Centrala Farmaceutyczna

„CEFARM” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw zdrowia

0000154178

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

333.

Specjalistyczne Centrum

Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polanicy-Zdroju

minister właściwy

do spraw zdrowia

0000438391

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

334.

Tarchomińskie Zakłady

Farmaceutyczne „Polfa”

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy

do spraw zdrowia

0000027471

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

335.

Warszawskie Zakłady Sprzętu

Ortopedycznego Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw zdrowia

0000058915

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

336.

Wytwórnia Surowic

i Szczepionek BIOMED

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

minister właściwy

do spraw zdrowia

0000287031

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

337.

„Polska Agencja Rozwoju

Turystyki” Spółka Akcyjna

w likwidacji

z siedzibą w Warszawie

Polska Organizacja Turystyczna

0000043695

Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »