REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 435

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zawieszenie ruchu granicznego z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą]

Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Ograniczenie ruchu granicznego z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą]

Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Ograniczenie ruchu granicznego z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką]

1. Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 marca 2020 r. (poz. 435)

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:

1.

Gołdap – Gusiew

drogowe

2.

Gronowo – Mamonowo

drogowe

b) granica państwowa z Republiką Białoruś:

1.

Rudawka – Lesnaja

rzeczne

2.

Białowieża – Piererow

drogowe

3.

Sławatycze – Domaczewo

drogowe

4.

Połowce – Pieszczatka

drogowe

5.

Czeremcha – Wysokolitowsk

kolejowe

c) granica państwowa z Ukrainą:

1.

Zosin – Ustiług

drogowe

2.

Dołhobyczów – Uhrynów

drogowe

3.

Hrebenne – Rawa Ruska

kolejowe

4.

Budomierz – Hruszew

drogowe

5.

Medyka – Szeginie

drogowe

6.

Krościenko – Smolnica

drogowe

7.

Krościenko – Chyrów

kolejowe

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Lp.

Nazwa

przejścia

granicznego

Rodzaj

przejścia

granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

Czas otwarcia

przejścia

granicznego

a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:

1.

Braniewo – Mamonowo

kolejowe

towarowy

całodobowo

2.

Bezledy – Bagrationowsk

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy – pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe

całodobowo

3.

Głomno –

Bagrationowsk

kolejowe

towarowy

całodobowo

4.

Skandawa –

Żeleznodorożnyj

kolejowe

towarowy

całodobowo

5.

Grzechotki – Mamonowo II

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy

całodobowo

b) granica państwowa z Republiką Białoruś:

1.

Kuźnica Białostocka

– Grodno

kolejowe

towarowy

całodobowo

2.

Kuźnica Białostocka

– Bruzgi

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy

całodobowo

3.

Bobrowniki – Bierestowica

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

4.

Zubki Białostockie –

Bierestowica

kolejowe

towarowy

całodobowo

5.

Siemianówka – Swisłocz

kolejowe

towarowy

całodobowo

6.

Kukuryki –

Kozłowiczy

drogowe

towarowy

całodobowo

7.

Terespol – Brześć

kolejowe

towarowy

całodobowo

8.

Terespol – Brześć

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*

całodobowo

c) granica państwowa z Ukrainą:

1.

Dorohusk – Jagodzin

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

2.

Dorohusk – Jagodzin

kolejowe

towarowy

całodobowo

3.

Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński

kolejowe

towarowy

całodobowo

4.

Hrebenne – Rawa Ruska

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

5.

Werchrata – Rawa Ruska

kolejowe

towarowy

całodobowo

6

Korczowa – Krakowiec

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

7.

Przemyśl – Mościska

kolejowe

towarowy

całodobowo

 

* W powyższych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przekraczać granicę państwową będą mogli:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-13
  • Data wejścia w życie: 2020-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-05-30
  • Dokument traci ważność: 2023-07-23
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA