reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. U. poz. 478, z 2009 r. poz. 409, z 2011 r. poz. 685 oraz z 2019 r. poz. 530) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.”;

2) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego]

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego:

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2250–3100

II

2300–3300

III

2350–3500

IV

2400–3700

V

2500–3900

VI

2600–4100

VII

2700–4300

VIII

2900–4500

IX

3100–4700

X

3300–5000

XI

3500–5500

XII

3700–6000

XIII

4000–6200

XIV

4800–6500

XV

5300–7500

XVI

6000–9500

XVII

7500–11 500

XVIII

9500–13 500

 

§ 3. [Wynagrodzenie pracownika]

Wynagrodzenie pracownika, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 maja 2020 r. (poz. 927)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3000–4500

II

3100–5000

III

3200–5500

IV

3400–6000

V

3600–6200

VI

4000–6500

VII

5000–7500

VIII

6000–9500

IX

7500–11 500

X

9500–13 500

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Kwota w złotych do

1

1000

2

1300

3

1700

4

2100

5

2500

6

2900

7

3300

8

3900

9

4500

10

5200

 

Załącznik 3. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

wyższe

3

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor: departamentu, biura

X

10

wyższe

4

5

Zastępca dyrektora: departamentu, biura

IX

9

wyższe

3

6

Naczelnik wydziału, ekspert

VIII

7

wyższe

3

Audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Główny specjalista

VII

7

wyższe

3

8

Starszy specjalista

VI

4

wyższe

2

9

Specjalista

V

wyższe

2

10

Informatyk

IV

średnie

11

Starszy: księgowy, inspektor

III

wyższe

1

średnie

4

12

Księgowy, inspektor, starszy referent

II

średnie

13

Referent

I

średnie

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama