reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot

Na podstawie art. 13hb ust. 1n i 1o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot (Dz. U. poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu projektowania, budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu:

1) projektowania urządzeń i elementów,

2) budowy elementów,

3) wdrożenia elementów

– systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanego dalej „systemem”.”;

3) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Usługi, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują opracowanie i przekazanie podmiotowi pobierającemu opłatę elektroniczną, o którym mowa w art. 13hb ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanemu dalej „podmiotem pobierającym opłatę”, dokumentacji technicznej wysokopoziomowej systemu składającej się z:”;

4) po § 2 dodaje się § 2a–2d w brzmieniu:

„§ 2a. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, obejmują:

1) moduł przetwarzania danych strumieniowych,

2) moduł wirtualnych bramownic,

3) moduł map

– zwane dalej „modułami”.

§ 2b. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmują wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę następujących czynności:

1) stworzenie oprogramowania realizującego wymagania wysokopoziomowe oraz niskopoziomowe modułów, w tym:

a) opisanie dedykowanej infrastruktury na potrzeby działania modułów,

b) opracowanie modelu architektury modułów,

c) opracowanie modelu integracji modułów z innymi elementami systemu,

d) opisanie logicznego i fizycznego modelu danych,

e) wytworzenie modułów,

f) zintegrowanie modułów w zakresie realizacji funkcji biznesowych i poprawnego funkcjonowania w ramach systemu,

g) wytworzenie interfejsów na potrzeby integracji modułów z innymi elementami systemu;

2) skonfigurowanie udostępnionych przez podmiot pobierający opłatę środowisk produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych na potrzeby zainstalowania i uruchomienia modułów;

3) udział w integracji systemu w zakresie modułów;

4) zaprojektowanie oraz wykonanie testów i prób określonych przez podmiot pobierający opłatę, obejmujących:

a) przygotowanie dokumentacji testowej,

b) konfigurację środowisk testowych udostępnionych przez podmiot pobierający opłatę;

5) wykonanie czynności wstępnych poprzedzających dostarczenie modułów, obejmujących:

a) wykonanie instalacji dostarczanej wersji modułów w środowiskach testowych,

b) przeprowadzenie testów po wykonaniu instalacji modułów w środowiskach testowych,

c) zasilenie środowisk testowych danymi testowymi;

6) dostarczenie modułów.

§ 2c. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę następujących czynności:

1) wykonanie harmonogramu wdrożenia modułów;

2) przeprowadzenie wdrożenia modułów;

3) przekazanie do utrzymania przez podmiot pobierający opłatę:

a) działających modułów i ich konfiguracji,

b) kodów źródłowych oraz bibliotek,

c) haseł i kluczy dostępowych;

4) wykonanie i przekazanie:

a) dokumentacji technicznej modułów,

b) procedur konfiguracji modułów w przypadku rozszerzania odcinków dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną,

c) instrukcji i procedur dotyczących administracji i utrzymania modułów,

d) instrukcji użytkowników,

e) procedur instalacyjnych,

f) procedur testowych;

5) przekazanie wiedzy z zakresu modułów i instrukcji ich obsługi w formie przeprowadzonych warsztatów dedykowanych dla pracowników podmiotu pobierającego opłatę.

§ 2d. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, obejmują także wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę usługi zarządzania technologicznego przeprowadzeniem procesu budowy i wdrożenia elementu systemu odpowiedzialnego za proces naliczania opłaty elektronicznej. Usługa ta obejmuje:

1) opracowanie założeń, zakresu i harmonogramu prac deweloperskich zespołu programistów wytwarzającego elementy systemu odpowiedzialne za naliczanie opłaty elektronicznej;

2) kontrolę wykonywania prac, o których mowa w pkt 1, w oparciu o know-how podmiotu, o którym mowa w § 1;

3) weryfikację prac, o których mowa w pkt 1, przez testy;

4) przygotowanie założeń integracji elementu systemu odpowiedzialnego za proces naliczania opłaty elektronicznej z innymi elementami systemu oraz nadzór nad jej realizacją w toku testów integracyjnych i testów zapewniających prawidłowość działania procesu i systemu.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama