reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 180a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020, między częściami budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: częścią 21 – Gospodarka morska, częścią 22 – Gospodarka wodna oraz częścią 69 – Żegluga śródlądowa, i działami w części 21 – Gospodarka morska, w podziale na części i działy budżetu państwa.

§ 2. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, określone w ustawie budżetowej na rok 2020, z części 22 – Gospodarka wodna do części 21 – Gospodarka morska i części 69 – Żegluga śródlądowa oraz między działami w ramach części 21 – Gospodarka morska, w łącznej kwocie 16 520 000 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik 1. [PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2020 r. (poz. 1067)

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

w zł

1

2

3

4

5

6

7

21

 

 

 

GOSPODARKA MORSKA

3 020 000

14 520 000

 

600

 

 

Transport i łączność

 

12 520 000

 

 

60095

4590

Pozostała działalność

 

12 520 000

 

730

 

 

Szkolnictwo wyższe i nauka

 

2 000 000

 

 

73014

2520

Działalność dydaktyczna i badawcza

 

2 000 000

 

750

 

 

Administracja publiczna

3 020 000

 

 

 

75001

4000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

606 000

 

 

 

75001

4170

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

70 000

 

 

 

75001

4190

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

994 000

 

 

 

75001

4420

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 350 000

 

22

 

 

 

GOSPODARKA WODNA

13 500 000

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

8 500 000

 

 

 

75080

4540

Działalność badawczo-rozwojowa

8 500 000

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000 000

 

 

 

90025

2800

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

5 000 000

 

69

 

 

 

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 

2 000 000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

2 000 000

 

 

80115

6050

Technika

 

2 000 000

RAZEM

16 520 000

16 520 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama