reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych]

1. W okresie od dnia 17 października 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. na obszarze kraju czasowo ogranicza się funkcjonowanie uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez zawieszenie kształcenia:

1) na studiach;

2) na studiach podyplomowych;

3) doktorantów w ramach zajęć;

4) w innych formach.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organy kolegialne uczelni wojskowej oraz organy kolegialne samorządu studentów lub samorządu doktorantów mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach wojskowych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisu § 1 ust. 1]

Przepisu § 1 ust. 1 nie stosuje się do:

1) zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe przy wykorzystaniu technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację;

2) szkoleń i praktyk realizowanych w ramach programów studiów oraz programów innych form kształcenia kandydatów na oficerów;

3) zajęć, ćwiczeń, laboratoriów oraz praktycznych zajęć ogólnowojskowych i specjalistycznych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;

4) seminariów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;

5) studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) innych form szkoleń, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Podmiot określający warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni wojskowej]

Rektor-Komendant określi warunki:

1) realizacji zajęć, o których mowa w § 2, zapewniające bezpieczeństwo osób biorących w nich udział;

2) korzystania z infrastruktury uczelni wojskowej.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama