REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2160

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 2 grudnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2020 r. poz. 726) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. 1. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być realizowane również:

1) w podmiocie prowadzącym to kształcenie;

2) przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych są przygotowywane i organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach lub studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych są organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach lub studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-04
  • Data wejścia w życie: 2020-12-05
  • Data obowiązywania: 2020-12-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA