REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 959

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 113a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory]

Określa się wzór:

1) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju z tytułu:

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,

b) dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,

c) nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona

- stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju z tytułu:

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,

b) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

c) dokonania w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t

- stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Dotychczasowy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego]

Do wydania dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju w przypadku samochodów osobowych, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.3)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694 i 802.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 887 i 1954), które traci moc z dniem 1 lipca 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

Załącznik 1. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAPŁATĘ AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. (poz. 959)

Załącznik nr 1

WZÓR - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAPŁATĘ AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU

Załącznik 2. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU]

Załącznik nr 2

WZÓR - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZWOLNIENIE OD AKCYZY SAMOCHODU OSOBOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZWOLNIENIE OD AKCYZY SAMOCHODU OSOBOWEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA