REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1089

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych]

Określa się wzór:

1) deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzoru omówionego w § 1 pkt 2]

Wzór, o którym mowa w § 1 pkt 2, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

§ 3. [Termin składania deklaracji w postaci papierowej]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. osoby fizyczne, o których mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, mogą składać w postaci papierowej deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.3)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694 i 802.

3) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

Załącznik 1. [AKC-UA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 2 czerwca 2021 r. (poz. 1089)


Załącznik nr 1

AKC-UAZałącznik 2. [AKC-UA]

Załącznik nr 2

AKC-UAKZ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-18
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
  • Dokument traci ważność: 2023-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA