Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz stanowisk i kwalifikacji zawodowych]

Wykaz stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wymagania w zakresie wykształcenia]

1. Spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia stwierdza się na podstawie:

1) dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego;

2) dyplomów ukończenia studiów wyższych.

2. Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie:

1) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

2) świadectw, dyplomów lub certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych;

3) dokumentów, które potwierdzają uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów i są wydawane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego stwierdza się w toku służby.

§ 3. [Wyłączenia dotyczące wymagań wyższego wykształcenia]

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, jeżeli ten funkcjonariusz spełnia pozostałe wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz posiada szczególne umiejętności przydatne w służbie.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1489).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 września 2021 r. (poz. 1683)

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

1

Doradca Szefa CBA

wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

2

Dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury

wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

3

Zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury

wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

4

Naczelnik wydziału

wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

5

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

6

Kierownik sekcji

wyższe, studia pierwszego stopnia

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

7

Radca prawny

określone odrębnymi przepisami

szkolenie podstawowe

8

Audytor

określone odrębnymi przepisami

szkolenie podstawowe

9

Ekspert

wyższe, studia pierwszego stopnia

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

10

Agent specjalny

wyższe, studia pierwszego stopnia

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

11

Starszy agent

wyższe, studia pierwszego stopnia

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

12

Agent

średnie lub średnie branżowe

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

13

Młodszy agent

średnie lub średnie branżowe

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

14

Starszy inspektor

średnie lub średnie branżowe

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

15

Inspektor

średnie lub średnie branżowe

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

16

Młodszy inspektor

średnie lub średnie branżowe

szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-29
  • Data obowiązywania: 2021-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw