Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego";

2) w § 1:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się na obszarze objętym stanem wyjątkowym.";

3) użyty w § 2 w ust. 1 w pkt 2-15 wyraz "wprowadzono" zastępuje się wyrazem "obowiązuje".

§ 2. [Informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego]

Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-01
  • Data wejścia w życie: 2021-10-02
  • Data obowiązywania: 2021-10-02

Dziennik Ustaw