Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. poz. 2371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Złożenie wniosku na formularzu elektronicznym następuje po uwierzytelnieniu brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

7. Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny lub osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 6, składa wniosek w formie pisemnej w postaci wydruku formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, opatrzony własnoręcznym podpisem.";

2) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku złożenia wniosku w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 7 - oświadczenie odpowiednio brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej o nieposiadaniu danych wymaganych do uzyskania środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-27
  • Data wejścia w życie: 2021-11-01
  • Data obowiązywania: 2021-11-01

Dziennik Ustaw