Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi]

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) rolnictwo;

2) rozwój wsi;

3) rynki rolne;

4) rybołówstwo.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33, 35 i 62 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 października 2021 r. (poz. 1950)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) Główny Lekarz Weterynarii;

4) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

5) Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-27
  • Data wejścia w życie: 2021-10-27
  • Data obowiązywania: 2021-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw