Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 220 ust. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie - rozumie się przez to zbiór danych pozwalających na identyfikację właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

2) właścicielu konta - rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

3) uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada uprawnienie do wykonywania innych czynności niż zarządzanie na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta;

4) piśmie - rozumie się przez to dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

5) odebraniu pisma - rozumie się przez to oznaczenie odebrania pisma przez uwierzytelnionego uprawnionego użytkownika na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

§ 3. [Doręczenie pisma]

Doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

§ 4. [Potwierdzenie doręczenia pisma]

1. Po doręczeniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma - po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie właściciela, do nadawcy pisma jest przekazywane automatycznie elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma.

2. Elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, czas jego odbioru, właściciela konta, któremu doręczono pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo - w przypadku nieodebrania pisma - informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) oraz czas umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-28
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw