Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Serniawy (PLH0600572) ), obejmujący obszar 38,03 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2097)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

393676,85

804048,32

2

393498,26

804033,64

3

393514,21

803975,72

4

393518,97

803943,59

5

393520,23

803935,10

6

393535,16

803886,36

7

393548,70

803844,55

8

393550,08

803840,28

9

393551,46

803836,02

10

393548,42

803835,65

11

393486,62

803828,06

12

393423,27

803820,01

13

393417,00

803819,22

14

393353,30

803811,13

15

393363,94

803781,13

16

393363,13

803756,11

17

393369,67

803742,47

18

393374,08

803698,39

19

393388,44

803653,13

20

393383,24

803638,57

21

393383,99

803601,69

22

393387,48

803581,50

23

393374,00

803563,04

24

393359,50

803536,12

25

393357,37

803504,73

26

393352,27

803452,90

27

393364,12

803416,71

28

393383,38

803397,67

29

393579,88

803412,29

30

393582,84

803412,50

31

393574,87

803511,98

32

393577,24

803513,93

33

393598,52

803520,42

34

393631,82

803524,01

35

393638,77

803498,91

36

393649,70

803491,20

37

393657,64

803480,14

38

393667,84

803482,00

39

393672,73

803491,26

40

393685,04

803498,26

41

393680,20

803507,77

42

393693,14

803549,47

43

393666,84

803546,90

44

393645,36

803560,58

45

393638,32

803577,04

46

393647,90

803586,47

47

393673,64

803591,48

48

393682,70

803601,19

49

393694,96

803601,78

50

393718,85

803589,48

51

393733,14

803591,13

52

393748,79

803585,66

53

393759,31

803577,83

54

393782,52

803592,53

55

393800,00

803590,74

56

393809,71

803575,66

57

393815,03

803567,41

58

393830,32

803570,22

59

393851,86

803579,91

60

393883,83

803573,97

61

393889,98

803576,36

62

393920,39

803616,79

63

393956,54

803663,21

64

393963,21

803693,20

65

393970,36

803716,87

66

393980,28

803712,69

67

393995,07

803718,42

68

394015,36

803738,66

69

394028,84

803743,62

70

394043,80

803747,79

71

394062,97

803768,42

72

394074,40

803765,24

73

394094,63

803766,46

74

394098,91

803773,59

75

394101,24

803777,47

76

394103,56

803781,34

77

394117,36

803774,59

78

394143,54

803761,77

79

394204,87

803784,87

80

394214,46

803786,59

81

394275,09

803785,49

82

394284,59

803828,27

83

394284,93

803829,82

84

394285,27

803831,36

85

394319,33

803984,68

86

394258,08

803999,61

87

394199,92

804021,26

88

394171,15

804034,64

89

394161,53

804048,26

90

394153,63

804061,07

91

394126,86

804088,27

92

394082,23

804083,38

93

394080,25

804083,15

94

394076,29

804082,72

95

394069,02

804081,92

96

394050,43

804079,89

97

393924,75

804067,98

98

393815,64

804057,41

99

393802,54

804056,14

100

393676,85

804048,32


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SERNIAWY (PLH060057)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-22
  • Data wejścia w życie: 2021-12-07
  • Data obowiązywania: 2021-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw