Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2169

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH0600092) ), obejmujący obszar 2065,57 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2169)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

398941,01

789001,18

2

398886,42

789058,20

3

398880,35

789094,59

4

398883,99

789140,69

5

398896,12

789185,57

6

398915,53

789217,11

7

398951,92

789257,14

8

398970,12

789294,75

9

398978,61

789331,14

10

398974,97

789359,04

11

398956,78

789382,09

12

398904,61

789420,91

13

398834,25

789446,39

14

398722,65

789462,16

15

398618,32

789482,78

16

398539,47

789494,91

17

398464,26

789496,12

18

398361,15

789498,55

19

398285,94

789496,12

20

398264,10

789473,07

21

398241,05

789451,24

22

398218,00

789445,17

23

398188,89

789451,24

24

398147,64

789462,16

25

398124,59

789458,52

26

398061,51

789386,94

27

397940,34

789467,57

28

398026,00

789606,61

29

398039,59

789628,88

30

398000,86

789646,55

31

397951,12

789676,87

32

397780,08

789849,13

33

397585,98

790037,16

34

397365,20

790259,16

35

397311,82

790239,75

36

397226,91

790209,42

37

397094,68

790140,27

38

397035,24

790181,52

39

397069,20

790220,34

40

397025,53

790280,99

41

396962,45

790234,90

42

396939,40

790268,86

43

396901,80

790272,50

44

396839,93

790181,52

45

396807,18

790162,11

46

396739,24

790234,90

47

396486,92

790079,62

48

396147,25

789862,48

49

395860,96

789662,32

50

395712,97

789564,06

51

395629,26

789521,60

52

395660,80

789406,35

53

395643,82

789397,86

54

395225,30

789190,42

55

395241,07

789163,73

56

395253,20

789133,41

57

395264,12

789093,38

58

395272,61

789041,21

59

395276,25

788990,26

60

395276,25

788941,74

61

395276,25

788908,99

62

395268,97

788877,44

63

395250,78

788851,97

64

395243,50

788821,64

65

395254,42

788793,74

66

395295,66

788784,04

67

395319,92

788771,91

68

395341,76

788742,79

69

395347,82

788713,68

70

395342,97

788697,91

71

395329,63

788689,42

72

395315,07

788674,86

73

395316,28

788638,47

74

395347,82

788603,29

75

395397,56

788576,60

76

395443,66

788555,98

77

395484,90

788529,29

78

395509,17

788492,89

79

395539,49

788474,70

80

395617,13

788475,91

81

395666,87

788491,68

82

395704,47

788525,65

83

395731,16

788547,48

84

395766,34

788569,32

85

395801,52

788575,39

86

395827,00

788583,88

87

395847,62

788602,07

88

395859,75

788633,61

89

395859,75

788668,79

90

395870,67

788703,97

91

395905,85

788733,09

92

395930,11

788752,50

93

395948,31

788785,25

94

395968,93

788836,20

95

395976,21

788866,53

96

395987,12

788951,44

97

395988,34

789021,80

98

395970,14

789087,31

99

395936,17

789109,15

100

395887,65

789146,75

101

395870,67

789190,42

102

395865,82

789237,73

103

395875,52

789263,21

104

395971,35

789262,00

105

396069,62

789266,85

106

396092,66

789323,86

107

396130,27

789379,67

108

396171,51

789433,04

109

396217,61

789460,94

110

396255,22

789459,73

111

396290,40

789443,96

112

396317,09

789414,84

113

396375,31

789417,27

114

396388,66

789374,81

115

396551,21

789408,78

116

396676,16

789111,57

117

396758,65

789128,56

118

396825,37

789141,90

119

396906,65

789146,75

120

396970,94

789145,54

121

397015,83

789140,69

122

397076,48

789122,49

123

397139,56

789109,15

124

397218,41

789090,95

125

397527,08

788791,94

126

397436,08

788665,55

127

397249,47

788416,74

128

397061,69

788170,68

129

397103,17

788115,62

130

397111,66

788093,79

131

397118,94

788057,39

132

397118,94

788021,00

133

397126,22

787987,04

134

397126,22

787949,43

135

397104,38

787925,17

136

397066,78

787903,33

137

397069,20

787876,64

138

397067,99

787837,82

139

397053,43

787805,07

140

397044,94

787790,51

141

397025,53

787774,74

142

397000,06

787745,63

143

396977,01

787694,68

144

396955,17

787632,81

145

396955,17

787592,78

146

396947,89

787555,17

147

396915,14

787490,88

148

396812,03

787509,08

149

396782,91

787453,27

150

396745,31

787401,11

151

396712,55

787358,65

152

396661,60

787407,18

153

396615,51

787348,95

154

396648,26

787311,34

155

396654,33

787215,51

156

396653,11

787139,08

157

396650,69

787069,94

158

396636,13

787026,27

159

396579,11

786953,48

160

396562,13

786919,51

161

396562,13

786886,76

162

396543,93

786861,28

163

396505,11

786807,91

164

396486,92

786760,60

165

396484,49

786644,14

166

396416,56

786577,42

167

396417,77

786492,50

168

396408,07

786357,85

169

396386,23

786195,30

170

396480,85

786181,95

171

396502,69

786190,44

172

396531,80

786189,23

173

396526,95

786090,97

174

396558,49

786099,46

175

396574,26

786097,04

176

396576,69

786078,84

177

396554,85

786038,81

178

396558,49

786016,97

179

396580,33

785993,92

180

396541,51

785967,24

181

396517,25

785927,20

182

396484,49

785814,39

183

396482,07

785729,47

184

396477,21

785628,78

185

396463,87

785508,69

186

396438,40

785395,87

187

396400,79

785279,41

188

396374,10

785230,89

189

396363,18

785223,61

190

396308,59

785239,38

191

396251,58

785229,68

192

396254,01

785285,48

193

396178,79

785280,63

194

396137,55

785182,36

195

396121,78

785107,15

196

396126,63

785075,61

197

396160,60

785053,78

198

396184,86

785046,50

199

396165,45

784990,70

200

396139,97

784906,99

201

396115,71

784756,57

202

396092,66

784611,00

203

396093,88

784530,93

204

396089,02

784444,80

205

396078,11

784422,97

206

396057,48

784426,61

207

396046,57

784447,23

208

396022,30

784449,66

209

396001,68

784392,64

210

395981,06

784345,33

211

396016,24

784270,12

212

396072,04

784245,86

213

396044,14

784094,22

214

395995,62

784073,60

215

395959,22

784037,21

216

395902,21

783966,85

217

395874,31

783886,78

218

395876,73

783805,50

219

395893,72

783753,34

220

395902,21

783699,97

221

395932,54

783634,46

222

395955,58

783638,10

223

395983,49

783645,38

224

395998,04

783634,46

225

396022,30

783602,92

226

396061,12

783584,72

227

396097,52

783594,43

228

396119,35

783621,11

229

396147,25

783649,02

230

396218,83

783664,79

231

396247,94

783670,85

232

396281,91

783765,47

233

396336,50

783824,91

234

396443,25

783909,83

235

396291,61

784176,71

236

396391,08

784294,38

237

396491,77

784296,81

238

396435,97

784408,41

239

396468,72

784581,88

240

396682,23

784657,10

241

396932,12

784655,88

242

396866,62

784472,71

243

396826,58

784375,66

244

396791,49

784232,50

245

396765,59

784116,00

246

396990,21

784252,24

247

396900,58

783871,01

248

396884,81

783752,13

249

396879,96

783624,75

250

396892,09

783460,99

251

396893,30

783406,40

252

396905,44

783345,74

253

396919,99

783263,25

254

396919,99

783213,52

255

396903,01

783174,70

256

396869,04

783132,24

257

396792,62

783117,68

258

396647,05

783105,55

259

396577,90

783083,71

260

396439,61

783069,16

261

396358,33

783067,94

262

396295,25

782958,77

263

396279,48

782933,29

264

396249,15

782900,54

265

396215,19

782875,06

266

396177,58

782861,72

267

396137,55

782854,44

268

395950,73

782864,14

269

395609,85

782894,47

270

395498,25

782901,75

271

395453,36

782890,83

272

395403,63

782855,65

273

395372,09

782809,56

274

395321,14

782636,08

275

395233,79

782344,94

276

395173,14

782147,21

277

395146,45

782129,01

278

395074,88

782059,86

279

395043,34

782086,55

280

395014,22

782064,72

281

394976,62

782046,52

282

394932,95

782034,39

283

394832,26

782029,54

284

394783,74

782039,24

285

394738,85

782056,23

286

394720,66

782084,13

287

394703,67

782118,09

288

394679,41

782149,63

289

394616,33

782181,17

290

394569,02

782179,96

291

394536,27

782173,90

292

394520,50

782165,40

293

394513,22

782142,35

294

394520,50

782103,54

295

394496,23

782045,31

296

394463,48

781985,87

297

394441,64

781954,33

298

394428,30

781898,52

299

394447,71

781834,23

300

394478,04

781784,49

301

394516,86

781734,76

302

394542,33

781695,94

303

394567,81

781632,86

304

394589,64

781578,27

305

394544,76

781528,53

306

394609,05

781460,60

307

394505,94

781419,35

308

394532,63

781375,68

309

394595,71

781332,01

310

394650,30

781305,32

311

394710,95

781300,47

312

394818,92

781258,01

313

394911,11

781204,63

314

394976,62

781181,59

315

395072,45

781179,16

316

395042,13

781130,64

317

395042,13

781042,08

318

395066,39

780979,00

319

395123,40

780918,34

320

395203,47

780880,74

321

395271,40

780884,38

322

395267,76

780921,98

323

395364,81

780898,93

324

395535,85

780868,61

325

395664,44

780857,69

326

395780,90

780857,69

327

395853,68

780869,82

328

395967,72

780991,13

329

396246,73

780962,02

330

396361,97

780958,38

331

396495,41

780918,34

332

396619,15

780880,74

333

396679,80

780863,76

334

396831,44

780873,46

335

396992,78

780907,43

336

397149,27

780940,18

337

397292,41

780981,43

338

397476,80

781072,41

339

397656,34

781160,96

340

397855,29

781268,93

341

397891,68

781247,09

342

398070,00

781157,32

343

398201,02

781175,52

344

398321,11

781198,57

345

398463,05

781232,54

346

398538,26

781249,52

347

398579,50

781277,42

348

398606,19

781321,09

349

398631,67

781386,60

350

398646,22

781412,07

351

398801,50

781480,01

352

398828,19

781512,76

353

398933,73

781843,93

354

398964,05

781914,29

355

398971,33

781966,46

356

398972,55

782022,26

357

398966,48

782074,42

358

398961,63

782113,24

359

398938,58

782164,19

360

398892,48

782222,42

361

398842,74

782267,30

362

398800,29

782297,63

363

398745,70

782320,68

364

398692,32

782327,96

365

398632,88

782321,89

366

398580,72

782310,97

367

398541,90

782309,76

368

398510,36

782317,04

369

398455,77

782318,25

370

398379,34

782289,14

371

398276,23

782258,81

372

398385,41

782392,25

373

398440,00

782482,02

374

398432,72

782670,05

375

398391,47

783061,88

376

398529,77

783133,45

377

398588,00

783174,70

378

398624,39

783203,81

379

398663,21

783240,20

380

398693,53

783325,12

381

398727,50

783439,15

382

398734,78

783536,20

383

398744,48

783638,10

384

398729,93

783772,75

385

398697,17

783866,16

386

398632,88

783963,21

387

398578,29

784029,93

388

398514,00

784124,55

389

398461,83

784219,17

390

398409,67

784324,71

391

398296,85

784486,05

392

398192,53

784635,26

393

398135,51

784710,47

394

398057,87

784773,55

395

397970,53

784809,95

396

397889,25

784824,50

397

397772,80

784834,21

398

397678,18

784836,63

399

397533,82

784809,95

400

397453,75

784773,55

401

397427,07

784910,63

402

397672,11

784934,89

403

397718,21

784959,16

404

397735,19

784987,06

405

397720,63

785024,66

406

397701,22

785042,86

407

397692,73

785087,74

408

397703,65

785126,56

409

397736,40

785164,17

410

397782,50

785195,71

411

397811,62

785216,33

412

397838,30

785249,08

413

397864,99

785287,90

414

397903,81

785355,84

415

397936,56

785400,72

416

397976,60

785440,75

417

398036,04

785480,79

418

398102,76

785511,11

419

398141,58

785536,59

420

398169,48

785566,92

421

398250,76

785668,82

422

398312,62

785733,11

423

398386,62

785796,19

424

398472,75

785885,96

425

398538,26

785970,87

426

398589,21

786052,15

427

398611,04

786101,89

428

398617,11

786152,84

429

398617,11

786203,79

430

398614,68

786271,72

431

398535,83

786249,89

432

398475,18

786249,89

433

398452,13

786304,48

434

398407,24

786351,79

435

398364,79

786379,69

436

398311,41

786403,95

437

398188,89

786429,42

438

398123,38

786434,28

439

398050,60

786431,85

440

398002,07

786407,59

441

397945,06

786527,68

442

397877,12

786598,04

443

397775,22

786610,17

444

397703,65

786611,39

445

397811,62

786739,98

446

397864,99

786795,78

447

397923,22

786844,30

448

398012,99

786940,14

449

398057,87

786993,51

450

398113,68

787065,08

451

398163,41

787119,67

452

398251,97

787210,66

453

398330,82

787294,36

454

398408,46

787367,14

455

398470,33

787425,37

456

398518,85

787483,60

457

398573,44

787555,17

458

398604,98

787608,55

459

398655,93

787697,11

460

398697,17

787752,91

461

398737,21

787803,86

462

398808,78

787920,31

463

398865,79

788012,51

464

398905,83

788073,16

465

398965,27

788127,75

466

398999,23

788177,49

467

398998,02

788336,41

468

398988,32

788371,59

469

398971,33

788431,03

470

398947,07

788498,96

471

398933,73

788559,61

472

398939,79

788592,37

473

398964,05

788636,04

474

398989,53

788694,27

475

399015,00

788765,84

476

399030,77

788849,54

477

399036,84

788895,64

478

399024,71

788928,39

479

398991,96

788959,94

480

398941,01

789001,18


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

4

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

5

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

7

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

8

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

9

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

10

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

kaldesia dziewięciornikowata

Caldesia parnassifolia

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

koza

Cobitis taenia

osiadła

3

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

4

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

5

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

6

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

7

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

8

strzebla błotna

Phoxinus (= Eupallasella) percnurus

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-14
  • Data obowiązywania: 2021-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw