Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2236

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 18 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2018 r. poz. 1951) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 7 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) chlorek rybozydu nikotynamidu;";

2) w ust. 2 po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

"41a) cytrynian jabłczan magnezu;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu i cytrynianu jabłczanu magnezu stosowanych w produkcji suplementów żywnościowych oraz w odniesieniu do jednostek miar stosowanych do miedzi (Dz. Urz. UE L 83 z 10.03.2021, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-03
  • Data wejścia w życie: 2021-12-18
  • Data obowiązywania: 2021-12-18

Dziennik Ustaw